Семинар „Мултифункционално използване на пасища с икономически и екологични ползи”

pasishtaНа 26 март в Смолян в залата на Областната администрация Сдружение АГРОЛИНК организира семинар „Мултифункционално използване на пасища с икономически и екологични ползи".

Семинарът е част от проекта на мрежата ТРИНЕТ, в която Сдружение АГРОЛИНК работи заедно с партньори от 7 страни от Европейския съюз с координатор австрийската организация Weideferein TRINET и е подкрепен от DBU - Германия. Семинарът бе открит от зам. Областния управител инж. Чавдар Фурлански. В сутрешната дискусия бяха представени презентации от Сдружение АГРОЛИНК, от Аграрния университет – Пловдив, от Австрия и от Германия. В следобедната работа, участниците се разделиха на три работни групи, за да предложат решения на съществуващите проблеми за използване на пасища по устойчив начин. Друга цел на семинара бе и да се намерят възможности за пазарно реализиране на животински продукти като „зелени" продукти на по-добра цена. Това е различно както от индустриалното, така и от биологичното производство.

smolianИзбрахме Родопите заради уникалното природно разнообразие и ценни екосистеми, както и перспективни икономически възможности. Необходимостта от намирането на пазар на животински продукти, получени чрез дейности опазващи ландшафта и биоразнообразието, изисква информирането на местните животновъди, местни и национални власти и организации за успешни практики, реализирани вече в страни като Австрия и Германия.

Участници в семинара бяха животновъди, представители на местни власти, агенции, служби, търговци, бизнес и неправителствен сектор. На семинара бяха представени по достъпен и интересен начин икономическите, социалните и екологичните ползи от прилагането на практики от мрежата ТРИНЕТ.

Полезни бяха и личните срещи с производителите, както и посещенията на три стопанства в Смилян, Смолян и Широка лъка.