Семинар по изграждането на Платформа на нестопанските организации в България

200604281328180.novina15Все по-големите нужди на нестопанските организации (НПО) в страните от Европейския съюз (ЕС) от коопериране и съвместна работа в областта на развитие в образованието, социалната и хуманитарната помощ, както и взаимодействие с правителствата, ги принуждават през последните две десетилетия от миналия век да започнат процес на коопериране, с цел подобряване координацията както между самите тях, така и с националните правителства.

200605071916000.novina-15-1Със съдействието на инициативна мрежа на петнадесет НПО [1] и представители от „ТРИАЛОГ“ и КОНКОРД на 23 и 24.03.2006 г. в София се проведе Семинар по изграждането на Платформа на нестопанските организации в България и Конференция по Международно Развитие. Участниците в семинара продължиха действията си за създаване на устойчива и работеща мрежа от НПО, които да създадат Национална платформа за сътрудничество с държавните институции за осъществяване на официалната помощ за развитие (ODA) в България. Имаше и щанд със различни стоки, произведени ръчно по програмата FAIR TRADE.

Първия ден от семинара, Кристин Бедоя, ТРИАЛОГ разясни на участниците основните принципи на партньорството на НПО по развитието в разширения Европейски съюз на национално и международно равнище.

Лада Парижкова, ТРИАЛОГ изнесе доклад на тема: „Застъпничество и диалог по политики: актуални предизвикателства за НПО по развитието на национално и международно равнище“.

Река Балог разказа за унгарската платформа на НПО по развитието, наречна HAND, като пример за нова страна-членка на ЕС.

При последвалата обща дискусия се планираха следващите стъпки на създаващата се българска платформа, като се взеха следните решения:

НПО да работят заедно по програмата, чиято основна цел е намаляването на бедността, защита на човешките права, в частност на правата на жените и децата, развитие на образованието и борба за демокрация.
За целта се създава Национална платформа на НПО в България. Избраха се трима души, които да да организират и координират връзките на НПО и МвнР и МИЕ до регистриране на Националната платформа. Същите координатори ще подготвят регистрацията на Националната платформа до началото на май 2006 г.

Вторият ден започна с изказвания на представители от МвнР и МИЕ, които, поне на думи, декларираха готовност да подкрепят и поддържат Националната платформа. Обещаха до края на лятото властите да бъдат готови с изясняване на официалната философия на ODA и начините за сътрудничество с НПО. Подчертано бе, че още след влизане на България в ЕС, ще се подкрепят тристранни проекти с участието на НПО от европейски НПО, български НПО и НПО от други страни, приоритетни за България.

Представители на НПО споделиха досегашният си опит за съвместна работа с организации от други страни, извън ЕС. Политиката на Европейската комисия за международно развитие бе разяснена от Аристотелис Бурацис. Той обясни, че ЕС не се явява благотворителна организация в работата си със страни извън него и че в Европейската комисия очакват от НПО инициативност и нововъведения (иновации).

Накрая, доклад на тема: „Образованието по развитието и повишаване на публичното разбиране на въпроса за развитието“ бе изнесен от Лара Паолети от DEEEP, Италия.