Сдружение АГРОЛИНК - член на Българо-швейцарската търговска палата

200603291830330.novina9Сдружение АГРОЛИНК стана член на Българо-швейцарската търговска палата (БШТП). БШТК е създадена в края на 2004 г. и е естествен приемник на съществувалия над десет години Бизнес Клуб България-Швейцария. Българо-Швейцарската Търговска Камара е официалният партньор на Търговска Камара Швейцария-Централна Европа ( SEC ) и партньор на Швейцарската програма за стимулиране на вноса ( SIPPO ), Цюрих. Българо-Швейцарската Търговска Камара има за цел да насърчава и да подпомага търговските и икономическите отношения между Швейцария и България, да представлява и да защитава икономическите интереси на своите членове. Камарата е партньор на Българската Стопанска Камара и е член на Българската Търговско-Промишлена Палата.

Членството на Сдружение АГРОЛИНК в БШТП ще спомогне за с ъздаване и поддържане на контакти между членовете на Сдружението и заинтересовани икономически кръгове от двете държави, обмен на информация и опит, участие в организирани прояви от двете организации и страни.