Международно изложение „Пчеларство – Плевен 2006”

200603291849280.novina10Сдружение АГРОЛИНК участва на международното изложение „Пчеларство – Плевен 2006” , 10-12 февруари, представяйки първото списание за органично производство „Жива земя”. Заедно с партньорите от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и Фондация Биоселена, АГРОЛИНК предложи на посетителите и изложителите различни информационни материали за органичното пчеларство и биоразнооразието. Много от пчеларите бяха привлечени от интересните презентации по време на кръглата маса „Биологичното пчеларство”. Международният консултант Жил Рания представи европейските изисквания за органично пчеларство, а Димо Димов от Сдружението за биологично пчеларство българската практика досега в тази област. Венцислав Василев от БФБ направи връзката и формите на сътрудничество между биоразнообразието и биологичното пчеларство. 200604041720010.novina-10-3Практически съвети за пчеларите, практикуващи органичното пчеларство бяха включени в лекциите на д-р Панчев, г-жа Антоанета Трайково от фирма „Примавет”, ЕС Джи ЕС – лаборатория за анализи, а контролът и сертификацията от г-жа Анна Станчева, Кю Си енд Ай – България. Кръглата маса бе ръководена от д-р Светла Николова, Сдружение АГРОЛИНК, която представи възможностите на производителите от членството им в Сдружението и предоставяните от него консултации. Пчеларското изложение Плевен, организирано от Партнерс Експо е едно от най-масовите събития през годината и място, където пчеларите научават последните новости, тенденции, обменят опит и информация.