Конференция „Право на избор” 4 – 6 април, Виена

200604281409030.novina16Европейската Комисия заедно с Австрийското Председателство организира конференция „Съвместното съществуване на генетично модифицирани, конвенционални и органични земеделски култури – свобода на избора” на 5-6 април във Виена. В представената позиция на редица НПО, участвали на конференцията, измежду които и АГРОЛИНК, се изказва благодарност на австрийското правителство за добрата организация и възможността да се чуят различни мнения. Същевременно те изразяват загриженост за нерешените въпроси. ГМ културите в Европа се отглеждат на малки площи и броят на регионите, които се декларират като свободни от ГМО нараства. НПО не са съгласни да се замърсяват не-ГМО продуктите дори с ниво 0.9 %, а семената замърсени с нива 0.1% трябва да бъдат означавани. Комисарят по околна среда на ЕС отбеляза, че съвместното съществуване на ГМО и не-ГМО култури не е само икономически, но и управление на риска за околната среда. 200605071916370.novina-16-1Комисарят по земеделие, Мариян Фишер Бьол говори за проблема с отговорността. Това е ключов въпрос, който не беше решен по време на конференцията. Представителите на ГМО индустрията се опитват по един агресивен начин да стоварват ГМ – замърсяването върху обществото и отказват да поемат отговорността. В съответствие с принципа „Замърсителят плаща” цената за замърсяването трябва да бъде платено от компаниите и производителите на ГМ продукти.

НПО биха искали да видят един широк дебат за ГМО в Европа и има огромна нужда от отговор на въпроса дали е възможно съвместното съществуване на ГМО и не-ГМО. Доказателствата показват, че не е възможно.