Семинар в Кърджали на тема “ Генетично модифицирани организми”

Kurdjali GMO seminar 11 04 06Поредният семинар от информационната кампания на АГРОЛИНК за ГМО в района на Родопите се проведе на 11 април в град Кърджали. Подготвен с помощта на областната служба за съвети в земеделието, семинарът предизвика голям интерес от страна на местните власти, земеделски производители, агенции, неправителствени организации, организации на потребители, бизнеса и медии. Семинарът бе открит от зам. Областния управител - г-н Коджаманов. Презентациите бяха насочени към основна информация за генното инженерство, представена от Светла Николова, движението за територии, свободни от ГМО – Донка Калчева и последните нововъведения на генното инженерство в животновъдството – проф Неделчев. Силен интерес и много въпроси предизвика презентацията на Лор Тома от Франция, доброволка в екипа на АГРОЛИНК. Тя представи развитието на кампанията за територии без ГМО във Франция. Оживената дискусия завърши с подписване на петиция от участниците за обявяване на Кърджали за територия, свободна от ГМО. По желание на земеделски производители по време на втората част на срещата бе направено кратко теоретично обучение за органично земеделие. Направено бе и посещение на фермата за червени калифорнийски червеи на Димитър Димитров, който снабдява земеделските производители, особе тор.