Хората в Хасково са против генното инженерство

200611301346070.Haskovo April 2006 78Много представители на неправителствени организации, местния бизнес, държавни организации, подкрепиха декларацията за обявяване на територията на област Хасково за територия, свободна от генетично модифицирани организми (ГМО). Семинарът, организиран от Сдружение АГРОЛИНК привлече вниманието и интереса на много хора работещи в сферата на опазването на околната среда, социалната област, правата на потребителите, здравеопазването, децата и други области към темата за генното инженерство и генетично модифицираните храни. Заместник областният управител г-н Кузев откри семинара, като подкрепи информационната кампания на Сдружение АГРОЛИНК за ГМО. Лекторите от АГРОЛИНК – Светла Николова, Кристиян Асенов запознаха участниците с основите и принципите на генното инженерство, причините за развитието му и прилагането му в целия свят. Проф. Дарджонов представи интересни факти и наблюдения за въздействието на (ГМО) върху животните, а от там и върху човека. Лор Тома представи движението на френските организации и фермери за въздействие върху политиката във Франция за спиране на разпространението на ГМО във Франция и движението за територии, свободни от ГМО. Семинарът бе оранизиран с активното съдействие на областната администрация на Хасково и лично на областния управител - г-жа Йовчева. Областната служба за съвети в земеделието подпомогна много провеждането на семинара използвайки близките контакти, които те имат с местните земеделски производители и организации.

Сдружение АГРОЛИНК представи в кратко обучение алтернативата на генното инженерство – органичното земеделие. Фермерите се интересуваха как биха могли да приложат в практиката принципите на това устойчиво производство. Те получиха изчерпателни отговори за пазарите и възможноститте за реализация на органичните продукти.