Забрана на ГМО в България – решение на българската общественост

zabranata97% българите са на мнение, че България трябва да продължи да отстоява, включително и пред Европейския съюз, съществуващите забрани за отглеждане на ГМО на нейна територия. Това показва последното изследване на общественото мнение, проведено от НЦИОМ. Подобно категорично единодушие по каквато и да е тематика в българското общество до този момент не е имало. Народното събрание се съобрази с волята на обществото и на 18 март 2010 прие най-рестриктивния закон в Европейския съюз. По този България отново остава страната с най-силни ограничения за освобождаването на ГМО в околната среда.

В новия закон се запазва забраната за отглеждане на тютюн, лоза, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури

Забранява се отглеждането и освобождаването на ГМО:

в защитените територии и защитените зони от Натура 2000, както и на отстояния по-малки от 30 км от техните граници,

на разстояния по-малки от 10 км от стационарни пчелини, на разстояния по-малки от 7 км от площи с биологичен начин на производство

144 депутати в залата гласуваха за това предложение, само 1 против и 3 въздържали се.

По отношение на всички разрешени от Европейската комисия генeтично-модифицирани хибриди депутатите приеха, в България автоматично да се задейства предпазната клауза от Директива 23, ако друга страна членка на ЕС вече е наложила забрана за въпросния хибрид.

Лицата и фирмите, нарушили тези разпоредби, ще търпят санкция от 500 000 до 1 000 000 лева.

Парламентът реши продуктите на пазара, съдържащи ГМО, да бъдат обозначавани с два пъти по-големи букви в сравнение с другата част от надписа върху опаковката и с различен цвят и шрифт.

Повече от 17900 граждани подписаха петицията „България – свободна от ГМО", а повече 5100 – забрана на царевичния хибрид MON810. Протести в 10 града, концерти и безпрецедентно медийно покритие бяха част от 4 месечният обществен интерес към темата. 15% от българите следяха в детайли развитието на дебата за закона и ГМО. За последните 3 месеца в българския вариант на „Фейсбук" има регистрирани 27 групи против ГМО с общо регистрирани над 55 000 члена. Няколко хиляди публикации в медиите, национални, регионални, електронни, печатни! Хиляди картички против ГМО, нарисувани от деца!

Българите не се отказаха дори, след като разбраха, че министър-председателят се е срещал с американския посланик Джеймс Уорик, който съвсем недипломатично се изяви като застъпник на ГМО-технологиите.

Майки, еколози, биоземеделци не се отказаха дори след изявлението на председателя на Европейския парламент проф. Йежи Бузек, който твърдеше, че битката срещу ГМО не може да бъде спечелена.

„Най-успешната и силна гражданска кампания в България в новата ни история бяха тест за демократизирането на страната и изграждането на гражданското общество в България. Българите показаха силна загриженост не само за собственото си здраве, но и за природата и селските райони. Европейската комисия трябва да се съобрази с желанието на българите", каза Светла Николова от Сдружение АГРОЛИНК и представител на Коалиция „За да остане природа".