Проект „Семена на познанието”

proekt-1Приключи проектът „Семена на познанието", в който Сдружение АГРОЛИНК бе българският партньор. В периода между октомври 2006 и Април 2007, френската организация BEDE организира посещения в пет европейски страни, включително и в България. 30 фермери, експерти и активисти имаха възможност да се запознаят с европейски инициативи в областта на култивираното биоразнообразие, правата на неиндустриалните земеделци и борбата срещу ГМО. Проектът, подкрепен от Европейската програма „Леонардо да Винчи" имаше за цел да обедини една европейска мрежа по горните теми.

През последните години Програмата „Семена на познанието" подкрепи сформирането на международна мрежа в Европа, Средиземноморието и Северна Африка чрез директна обмяна на опит между неиндустриални земеделски производители по темата за земеделското биоразнообразие. Въпреки, че действащото европейско законодателство поставя определени проблеми, много инициативи за запазване и консервационни дейности in-situ предлагат успешни идеи и подчертават значението на местните сортове и свързаните с тях традиционни местни практики. Опазването на старите сортове може да бъде предимство за неиндустриалните земеделски стопани чрез разнообразяване и добавяне на стойност към земеделските дейности. Връщането на земеделското биоразнообразие към живот може да отвори нови възможности за селските райони и земеделския ландшафт в Европа.

Проектът беше представен в Асколи, Италия на международна среща на организации от цяла Европа, работещи в областта на агро-биоразнообразието и опазването на старите сортове и породи. Светла Николова от АГРОЛИНК представи резултатите от дейностите на проекта в България и възможностите за създаване на мрежа от производители, работещи за култивиране на биологичното разнообразие в селските стопанства.