Брошура „Семена на познанието”

brochureИзлезе от печат новото издание на Сдружение АГРОЛИНК «Семена на познанието». Брошурата е част от проекта, ръководен от френската организация BEDE и финансиран по Програма „Леонардо да Винчи" на Европейската комисия. В брошурата е включено посещението на група френски фермери в България, като специално е отразена дейността за запазването на смилянския фасул.

Запазването на биоразнообразието от култури е пълно, когато стане неразделна част от неиндустриалното земеделие и природосъобразното селско стопанство. Концепцията на агро-екологията се отнася до земеделска система от човешки мащаб, способна да осигурява разнообразие от култури. Фермерите управляват своята система за производство по устойчив начин, базиран върху естествените процеси и намалено водно и енергийно потребление. Повечето от тези селски стопани култивират относително малки площи, грижат се за качеството на почвата и избягват включването на синтетични външни добавки. Те опазват околната среда, за да възстановят живота на почвата и да осигурят естественото регулиране чрез подържане на дейността на хищниците.

Контактите между европейските неиндустриални земеделци показват, че обменът на семена повдига и много други въпроси. Чрез действия за запазване на биоразнообразието неиндустриалните земеделци подържат и обменят традиционни знания и наследство от култури, свързани с местните сортове растения. Някои неиндустриални земеделци все още говорят за местните сортове като за част от общата колективна памет. Много сортове вече са изключени от земеделското производство. Като резултат практиката за консервационна дейност във фермата е станала зависима от колекция от семена, съхранявани в банките за семена на държавните институции. Във връзка с това днес се изгражда нова връзка между неиндустриалните земеделци и изследователите по отношение на in-situ (във фермата) и ex-situ (семенните банки) съхраняване на генетичните ресурси