Дискусия за ГМО и Биологични храни в Немската гимназия „Проф. Гълъбов”

thumb91Идеята да се организира лекция в 91-ва немска гимназия „Проф. Гълъбов" в София се роди от това, че майчиният език на Кристин Бадерчер, стажант в АГРОЛИНК е немски. Но също така, че там намерихме отворени хора в лицето на директорката – г-жа Вера Катранджиева, Д-р Детлеф Фехнер – директор на немския отдел, Лейла Хазенмюлер – учителка в гимназията.

Те не само помогнаха за организирането на срещата, но и поканиха учители, ученици от други училища с преподаване на немски, техни приятели и колеги. Лекцията се проведе на 26 януари след учебните часове в салона на гимназията и ние бяхме щастливи да видим как той се запълни с любознателни, интересуващи се от ставащото около тях млади хора. Срещата започна с презентацията на Кристин за принципите на генетичното инженерство, въздействието им върху здравето на хората, околната среда, екосистемите. Тя говори също и за проблемите на земеделските производители, за тяхната зависимост от големите корпорации, пазара на генетично модифицирани продукти.

Светла Николова допълни лекцията на Кристин с данни за отглеждането на ГМ култури в България, законодателството и движението „България- свободна от ГМО".

С гора от ръце ученици и учители очакваха отговор на вълнуващите ги въпроси – за генетично модифицираните организми, за ситуацията в България, за биологичното земеделие, за бъдещето на храните, за здравето на хората. Дискусията продължи много след определеното за срещата време и продължиха в неформални разговори.

Многобройните въпроси показаха изключителния интерес и съпричастността на младите хора по темата ГМО/биологични храни и необходимостта от повече информация за начина на производство на храните в България и света.