Работна среща-дискусия за бъдещата политика на България, свързана с ГМО

monsan deesОбществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и Сдружение "Агролинк" организират работна среща за обсъждане политиката на България в областта на генетично-модифицираните организми (ГМО) и на предложението за забрана на царевичния хибрид MON810. Срещата ще се проведе на 3 декември 2009 г. в зала 1 на хотел „Шипка" в гр. София.

С приемането на закона за ГМО през 2005 г. въздействието на генетичното инженерство върху екологичните системи, социалните и икономически последици върху природата и земеделските производители в България бе силно ограничено. Законът бе променен през 2007 и 2008 г. и в момента има ново предложение за промени в посока на либерализиране на строгостта му. В същото време в Европа тече процес на частични или цялостни забрани за освобождаване на ГМО в околната среда.

6 страни в ЕС забраниха култивирането на ГМ царевица досега: Австрия (1999), Гърция (2005), Унгария (2006), Франция (2008), Люксембург (2009), Германия (2009).

В други страни има цялостна забрана на ГМ култури – Швейцария, Италия, Уелс (Великобритания), Валония (Белгия), Полша, Австрия (царевица и маслодайна рапица), Ирландия.