П е т и ц и я

peticiaКоалиция «За да остане природа в България» предлага на българското правителство да приложи и в нашата страна предпазната клауза по чл. 4 на Директива 2001/18 и се присъедини към 6-те страни, членки на ЕС със забрана на царевичния хибрид МОN 810. До Министерството на околната среда и водите До Министерството на земеделието и храните До Министерството на здравеопазването До Народното събрание на Република България Отчитайки резолюцията приета от участниците в 5-та международна конференция за Региони, свободни от ГМО „Храна и демокрация" в Люцерн, 2009; Подкрепяйки предпазната клауза по чл. 4 (1), алинея на Директива 2001/18 на ЕС ; Основавайки се на Приложение II, т. B, считаме, че е необходимо да се проведат научни изследвания за специфичните условия в България, преди да се въведе за комерсиално отглеждане на хибрида MON810; Отбелязвайки, че въвеждането на ГМО култури е форсирано от частния сектор, чиито интереси за развитието и маркетинга на ГМО са по-големи отколкото оценката за потенциалния риск за биоразнообразието, здравето на хората и животните, както и пренебрегването на правата на човека и в частност земеделските производители; Отчитайки факта, че вече 6 страни в Европа са забранили MON810 и други 6 имат тотална забрана за отглеждане на ГМО култури или и други хибриди, освен MON810; Имайки предвид нарастващите научни доказателства и изследвания, а именно: • МОН810 не убива само целевия вредител (стъблопробивач), но и други организми, като ларвите на калинката, малки водни организми и пеперуди. Това води до отрицателно въздействие по хранителната верига нагоре и към други по-големи организми. • Изследване в Люксембург показва, че полените на MON810 могат да се разпространяват на много по-голямо разстояние, отколкото се смяташе досега; Отчитайки нарастващата загриженост на политиците от страните-членки на ЕС, а именно: • На 2 март 2009 Съветът на Министрите на околната среда отхвърли предложението на Европейската комисия за отмяна на националната забрана на МОН810 в Австрия и Унгария. • На 4 декември 2008 Съветът на Министрите на околната среда подчерта възможността за вземане на ограничителни мерки, включително и забрана, за да се осигури опазване на биоразнообразието в чувствителните системи и/или в региони със специфични агрономически и екологични характеристики; Отчитайки конкретните условия за България като: • Царевицата е широко разпространена култура в страната и е особено важно опазването на не-ГМ полета – конвенционална и биологична царевица. • Последни данни сочат повече от 50 м разпространение на царевичният прашец. • Няма данни за увеличено заплевеляване в България при царевицата и конвенционалните средства за борба с плевелите дават добри и сигурни решения за проблема; Коалиция «За да остане природа в България» предлага на българското правителство да приложи и в нашата страна предпазната клауза по чл. 4 на Директива 2001/18 и се присъедини към 6-те страни, членки на ЕС със забрана на царевичния хибрид МОN 810.

Петицията може да се подкрепя на този сайт. Предайте и на други.

http://forthenature.org/petitions/12/