Как България ще хармонизира закона за ГМО с европейското законодателство?

zakona-gmoНа 13 януари Народното събрание гласува на първо четене Закона за промени и допълнение на закона за генетично модифицирани организми. Повече от 500 човека от различни групи – природозащитни организации, организации на земеделски производители и потребители, неформални групи като БГ мама и други – протестираха пред сградата на парламента и показаха тяхното категорично отхвърляне на ГМО. Над 7000 подписа са събрали петициите за забрана на МОН810 [3] и против промените в закона [4]. Представителите на неправителствените организации, членове на Консултативната комисия за ГМО не бяха информирани за предвидените промени в закона, което доведе до липсата на всякаква предварителна дискусия по темата. Горещият дебат в медиите през последните месеци, започнал с посещението на канадския фермер Пърси Шмайзер през 2009 и кампанията на АГРОЛИНК за забрана на ГМ хибрид МОН 810, сега продължава с дебата за закона за ГМО. Министерството на околната среда и водите инициира промените с мотиви, че е необходимо да се хармонизира с европейското законодателство. Основните теми на дискусиите са предложенията за премахване на забраните:

Отглеждане и предлагане на пазара на тютюн, лоза, маслодайна роза, пшеница и всички плодове и зеленчуци.

Освобождаване в околната среда на ГМО в местата, включени в Националната екологична мрежа, определени от Закона за биологичното разнообразие, както и прилежащата им буферна зона от 30 км.

Обект на гореща дискусия е и опазването на биологичното земеделие от замърсяване с ГМО.

„Ако законът трябва да бъде променен, това трябва да бъде направено по начин, който защитава българските национални интереси, околната среда и правата на земеделските производители. Вместо либерализиране на закона, ние трябва да се присъединим към тези страни от ЕС, които вече забраниха МОН810, основавайки се на много доказателства за негативния ефекти на трансгенните култури, каза Светла Николова, председател на Сдружение АГРОЛИНК.

[1] Закон за ГМО http://www.moew.government.bg/index_e.html

[2} www.agrolink.org

[3] http://forthenature.org/petitions/12

[4] http://grazhdani.eu/text_peticija_gmo.html

gmo1
gmo2
gmo3
gmo4
gmo6