Еко обучения - нов проект на Агролинк

1-BudapestВ началото на 2008 г. стартира нов двугодишен проект Еко познания (Ecolearning) с участието на 10 партньора от 8 страни, сред които АгроЛинк е българският представител. Проектът е насочен към производители и преработватели на органична продукция в различните страни участнички и цели разработването на материали за обучение по органично земеделие и интегрирането им в единна методика.

1-Budapest-2Създадената електронна платформа ще може да се ползва от производители и експерти в България и останалите страни. Там всеки интересуващ се може да получи всеобхватна информация в областта на органичното земеделие. Ще бъдат проведени курсове с цел разпространяване на знанията сред целевите групи и интегрирането им в образователната система и практиките на съответната страна.

В края на май 2008 в Будапеща Сдружение АгроЛинк участва във втората работна среща по проекта, на която бяха обсъдени разработването на методики за обучение по органично земеделие и животновъдство и начините за представянето на ръководствата за фермерите.