Новини

"Етикетиране "Без ГМО"

on .

Etiketirane gmo_2017На 8 юни 2016 се проведи кръгла маса "Етикетиране "Без ГМО", която представи позициите на Сдружение АГРОЛИНК и „За земята“ за етикетирането „Без ГМО“ в проекта на новия закон на храните. Ивайло Попов представи ситуацията за контрола на ГМО в България, а Светла Николова - законовите норми в другите европейски страни по отношение на етикетирането "Без ГМО" на продукти от животински произход - месо, яйца, колбаси, мляко и млечни продукти. Участниците в кръглата маса се съгласиха за въвеждането на стандарти за етикетиране „Без ГМО“ по модела на Германия и Австрия. Общата позиция на НПО, браншови организации и бизнеса в лицето на супермаркети и производители при представянето на закона за храните в Народното събрание би улеснило създаването на наредба към закона за храните, която да регламентира производството и контрола върху животински продукти без ГМО.

Справедливостта по веригата на доставки в България

on .

SupermarktНа 8 юни Сдружение АГРОЛИНК организира първата дискусия в България по темата кой носи отговорност за справедливите доставки в супермаркетите .

Кръглата маса даде възможност да се отговори на въпроси за отговорността на фирмите по цялата верига за доставки - от производителя на суровините до поведението на потребителите. Икономисти, представители на супермаркет, държавни институции, браншови организации и НПО представиха общата картина на политиките и отношението на българските супермаркети към устойчивата и справедива търговия.

Справедливи ли са супермаркетите? А новият закон за храните?

on .

man in_supermarketУважаеми дами и господа,

Отговорността на модерната търговия по цялата верига за доставки, включително и от развиващите се страни, е изключително важна за съвременния свят. Тази отговорност включва всички по веригата - от производителя на суровините до поведението на потребителите.

Ние от сдружение АГРОЛИНК разбираме отговорността като социална, икономическа и екологична, със справедлив баланс за съществуването на съвременния и бъдещия свят. Супермаркетите имат решаваща роля за постигането на устойчиво развитие. Ние бихме искали да съставим обща картина на политиките и отношението на българските супермаркети към устойчивата и справедлива търговия. Такова допитване се прави за пръв път в България. Нашето допитване е част от общоевропейско изследване на политиките на големите вериги супермаркети по темата в рамките на проекта „Подкрепа за устойчиви европейски собствени марки на веригите супермаркети като ключов двигател за Европейската година за развитие и след нея“, финансиран от ЕК по програма EuropeAid. Ще представим обобщените резултати на Кръгла маса на 8 юни 2017 г. от 9:00 часа в Център за култура и дебат „Червената къща“, на която каним всички заинтересовани страни – супермаркети, представители на държавни институции, граждански организации, медии.

Нови доказателства за туморни образувания открити в изследвания за глифозат

on .

Roundup 2017За първи път независими анализи в напълни конфиденциални данни изпратени от индустрията до ЕС за преиздаване на лиценза за глифозат показват, че EFSA и ECHA (европейските центрове за безопасност на храните) са пропуснали в техните анализи да идентифицират няколко случая на тумори и рак след приемане на храни, получени с този химикал. Наистина е време данните да бъдат показани напълно и науката да може да направи своите заключения.
Спорид Christopher Portier, водещ специалист по екологично здраве и карцегенност, който активно подкрепяше оценката на IARC – обществената агенция, представила научни изследания за токсичността на глифозата по време на дебата за подновяване на лиценза на хербицида в ЕС обяви некоретността на Европейските центрове за безопасност.

Tрибуналът Монсанто

on .

monsanto tribunalTрибуналът Монсанто е международна инициатива на гражданското общество загрижено за заплахата на човешките права и екоцида. Видни съдии чуха свидетелските показания на жертви и експерти. Следвайки процедурите на международния съд  в Хага на 18 април те представиха официалното становище на трибунала.
В него се заключава, че дейностите на Монсанто имат отрицателно въздействие върху основни човешки права. Освен необходимостта от по-добро регулиране, има нужда от защита на жертвите на мултинационалните корпорации. Допълнително е необходима промяна на международния закон за по-добро опазване на околната среда и криминализиране на екоцида.

Конкурс за великденски козунак - справедливо и устойчиво произведен

on .

kozunaciСдружение за устойчиви екологични решения АГРОЛИНК  ви кани да участвате в първия по рода си конкурс в България - ВЕЛИКДЕНСКИ КОЗУНАК - СПРАВЕДЛИВО И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВЕДЕН.

Защо?
Великденският козунак е обреден хляб - символ на тялото на Исус Христос. Козунакът се приготвя, за да бъде споделен със семейството и приятелите на светлия християнски празник. В българската традиция се приема,  че замесването на   козунак е свещенодействие и ритуал. Конкурсът ще насърчи производителите да започнат да предлагат на пазара козунаци, които са създадени с грижа и отговорност към всички по веригата на доставки, към околната среда и към здравето на потребителите.

Българското правителство не подкрепи култивирането на нови и съществуващи ГМ култури

on .

mon810На 27.01.2107 при гласуване в ЕК България е една от 19-те страни, които избраха възможността да не се отглеждат ГМ култури на тяхната територия според т.н opt-out Директива. Според новата директива всяка страна членка на ЕС може да избере дали да бъде включена в географски район, където ГМ е одобрено за култивиране. Гласуването бе за предложението да се одобрят два нови хибрида царевица, и подновяване на ГМ култури, които в момента се отглеждат в ЕС: царевични сортове на Syngenta and Dow-Pioneer (с технически имена BT11 and 1507) и подновяване на единствения разрешен ГМ хибрид в ЕС (Mon810 на Monsanto). България гласува против и за трите ГМ култури.