Обучение "За устойчиви супермаркети - и от нас зависи!"

on .

Betahaus sofia_2015 Обучението "За устойчиви супермаркети - и от нас зависи!" се проведе на 25.05.2015. 15 представители на НПО от София, Варна, Пловдив и Плевен се включиха в обучението. Участниците научиха много нови неща, въпреки че смятаха темата за позната. Светла Николова представи европейския проект „За устойчиви супермаркети“, неговата необходимост, Европейската година на развитието - 2015, както и конкретните дейности, които предстоят тази година.

Людмила Атанасова представи лоши практики на супермаркетите, както и примери за успешни действия, които са довели до промяна на техните политики. Марина Стефанова представи добри практики за устойчиво производство и предлагане, както и набиращата все по-голямо влияние политика на производители и търговци Fair Trade. Най- интересната част беше играта „Веригата от производителя до супермаркета“. В нея участниците влязоха в ролите на различните играчи в тази верига и разбраха причините за доминиращата роля на супермаркетите и неравностойното положение на производителите на суровини. Идеите, които участниците в обучението предложиха в последната част от срещата бяха много интересни и очакваме много от тях да се случат скоро. Предстои промяна в нагласите на потребители, гражданското общество, политици и супермаркети. Очаквайте новини.


В проекта „Подкрепа за устойчиви марки на европейските супермаркети като ключови движещи сили за Европейската година на развитието 2015 и след нея“ са включени 32 неправителствени организации от всички страни членки на ЕС. Българският партньор е сдружение АГРОЛИНК. Проектът е финансиран от ЕК с договор DCI-NSA-ED/2014/338-451 и има за цел да подкрепи устойчивото производство и начина на потребление на собствените марки на европейските супермаркети в контекста на Европейската година за развитие 2015 и след нея.

.

 Презентациите от срещата може да видите тук:

 Fair trade_1 Fair trade_2 Fair trade_3 Fair trade_4 Fair trade_5 Fair trade_6 Fair trade_7 Fair trade_8 Fair trade_9 Fair trade_10 Fair trade_11 Fair trade_12 Fair trade_13 Fair trade_14 Fair trade_15 Fair trade_16 Fair trade_17 Fair trade_18 Fair trade_19 Fair trade_20 Best CSR_practices_NEW_1 Best CSR_practices_NEW_2 Best CSR_practices_NEW_3 Best CSR_practices_NEW_4 Best CSR_practices_NEW_5 Best CSR_practices_NEW_6 Best CSR_practices_NEW_7 Best CSR_practices_NEW_8 Best CSR_practices_NEW_9 Best CSR_practices_NEW_10 Best CSR_practices_NEW_11 Best CSR_practices_NEW_12 Best CSR_practices_NEW_13 Best CSR_practices_NEW_14 Best CSR_practices_NEW_15 Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13  Slide15Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20 Slide21 Slide22 Slide23 Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7 Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13 Slide14 Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5 Slide6 Slide7Slide8 Slide9 Slide10 Slide11 Slide12 Slide13    Slide14 Slide15 Slide16 Slide17 Slide18 Slide19 Slide20