Контрол

Какво означава контрол в биоземеделието?

Органичното селско стопанство е марка за качество. Неговата уникалност се състои в това, че едни и същи правила за производство се прилагат от голям брой производители в много страни, а от друга, че се контролира не крайния продукт, а процеса на производство.

Решението на производителя да се занимава с органично земеделие е доброволно, но започвайки производство той спазва стриктно правилата и стандартите и се подлага на строг контрол от независим контролен орган. Това е гаранция, че наистина продуктите са произведени по стандартите за органично производство.

“Доверието е нещо добро, контролът е нещо по-добро” – гласи една стара, малко “недоверчива” поговорка, която естествено се отнася и за нашите хранителни стоки. За да няма място за недобросъвестни производители и да не бъдат заблуждавани потребителите, а да получават гарантирано органични продукти, за органичното земеделие съществува широка система на контрол. Най-малко веднъж годишно всички органични производители и преработващи стопанства се контролират за спазването на законовите разпоредби.

Ако контролиращите органи попаднат действително на “черна овца”, която не спазва стандартите, то следват строги санкции според сериозността на нарушението: стопанинът може да загуби сертификата за засегнатата партида или да загуби правото да обозначава всички свои продукти като органични. Допълнително той трябва да изплати евентуално и транспортните разходи, което може да го доведе до тежки финансови загуби.