ГМО и природа

Какви са екологичните последствия от навлизането на генно изменени организми в природата?

Генно изменените организми са живи същества, те могат да се разпространяват и да се размножават. Те могат да прехвърлят новите гени на диви видове. Веднъж пуснати в природата, генно изменените организми остават там завинаги, не могат да се приберат обратно в лабораториите. Някои вероятни негативни последствия за околната среда могат да са:

  • Полени от генно изменени растения могат да заразят диви видове.
  • Вредителите и причинителите на болести могат да развият устойчивост към новите организми.
  • Почвените организми могат да пострадат. Например токсичната бактерия Bt остава в почвата с месеци, като влияе негативно на хранителните мрежи в почвата.
  • Генно изменени риби се отглеждат с цел да растат бързо и да стават възможно по-големи. Ако такива риби попаднат в дивата природа лесно могат да надвият дивите видове.
  • Използват се много генно изменени бактерии и вируси, които, ако попаднат в дивата природа, могат да доведат до огромни последствия поради бързото си възпроизводство и способността си да мутират често.