ГМО в България

През 1999, българските земеделски производители произведоха първата реколта с царевица, устойчива на хербициди. Повечето от царевицата беше дадена за фураж на животните и по този начин влезе и в хранителната верига. Докато официалната позиция е, че България предприема само опити за ГМ царевица, каталогът за семена на Монсанто и Пионер още през 2000 година рекламираше ГМ царевица. По информация на МЗГ издадените разрешения за ГМ царевицата през 1999 са за 130 000 дка, през 2000 – 190 000 дка, през 2001 – 64 000, през 2002 – 22 000, през 2003 – 21 195 дка. Монсанто беше получил разрешение от Съвета за безопасна работа с генно изменени висши растения за тези широки полеви опити при условие, че продукцията се изнесе от страната. Но много от производителите не знаеха за това условие и я дадоха на своите животни или продадоха на “Амилум” – завод за нишесте и други царевични продукти в Разград. Намалението на площите след 2000 година е поради скандала с белгийската фирма и невъзможността тя да реализира своята продукция, замърсена с ГМ царевица на Европейския пазар. От тогава Амилум е задължена да анализира в чужбина всяка своя партида за наличието на ГМО в своята продукция, което оскъпява твърде много нейните продукти.

През 1999 на 300 дка бяха произведени първите ГМ картофи, устойчиви на колорадски бръмбар. Няма данни колко са полевите опити със слънчоглед и тютюн. Още през 1997 акад. Атанасов (директор на АгроБиоинститута – новото име на Института по генно инженерство) и основен защитник на генното инженерство, обяви пред медиите, че в България тютюнът ще бъде комерсиализиран през 1998 година. В отговор големите купувачи на български тютюн Филип Морис, Бритиш Американ Тобакоу и Реетсма заплашиха, че ще спрат да купуват тютюн ако страната произвежда ГМ тютюн.

Достъпът до информацията за култивирането на ГМ растения от официалните източници е почти невъзможно да се получи. Но без информация цялата продукция в България е под съмнение. Очевидно урокът от историята с тютюна не е научен, както показа провалът с ГМ царевицата.

През пролетта на 2005 Българският парламент прие закон за ГМО. Бъдещото развитие в областта на ГМО сега зависи от прилагането на закона. Прочети повече за закона тук.