Патентите

Каква е ролята на патентите?

В миналото никой не си е помислял да патентова растителни, животински или човешки гени или клетки. Никой не е помислял, че животински или човешки ген може да бъде категоризиран като “откритие” или пък “интелектуална собственост” на някоя голяма фирма. Но в днешно време патентите се прехвърлят от неживата материя към живи същества, с цел фирмите да предпазят финансовите си инвестиции в генното инженерство. Но дали е правилно да се патентова домат също както се патентова химикал или прахосмукачка? Ако животът се поставя на същата основа както патентованите стоки, ако вече не съществува граница между неживи предмети и живи същества, това би довело до драматични промени в нашите взаимоотношения с животните, растенията и самите нас.

Фермерите трябва да плащат скъпо за всяко патентовано семе, за всяка патентована кокошка. Така контролът върху земеделието излиза от ръцете на фермерите, на местно ниво и се дава в ръцете на големи мултинационални фирми. Много специалисти отчитат това като огромна заплаха за бъдещото осигуряване на храна и за биоразнообразието.