Прозрачността на митническата информация може да помогне в борбата с принудителния труд

on .

Uslovia na_trudПродукти, произведени чрез принудителен труд най-вероятно са в продажба в супермаркетите в България. Веригите супермаркети продават хиляди продукти, които произхождат от рискови държави по отношение на спазването на човешките и трудовите права. Обаче подробна информация за вноса, включваща имената на компаниите не е публично достъпна в страните от Европейския съюз.
Като част от широка европейска инициатива, сдружение АГРОЛИНК изпрати запитване до Агенция "Митници" да предостави информация за вноса на продукти, произведени от тайландската компания Natural Fruit Company Ltd. в България.
Доклад от 2013 г. на финландската неправителствена организация Finnwatch, която се занимава с корпоративната социална отговорност на глобалните вериги за доставки, посочва принудителен труд и трафик на хора в преработвателната фабрика за ананаси на компанията Natural Fruit в провинция Прачуап Кири Кан в Тайланд. Според доклада, фирмата Natural Fruit показва пълно незачитане на международните стандарти за трудови права.
Finwatch казва: В преработвателната фабрика на компанията има принудителен труд. Паспортите и разрешителните за работа на мнозинството от интервюираните работници са отнемани, други са без документи и са вкарвани нелегално в страната. Според работниците извънредното работно време е задължително във фабриката, някои от работниците са удряни заради езиковата бариера или несъгласие с началниците им. На работниците се плаща по-ниско от минималната работна заплата в Тайланд. Natural Fruit засега отказва независим одит от трети страни в производствената си фабрика.
"Потребителите имат право да знаят къде, от кого и при какви условия са произведени продуктите, които те купуват. Никой не иска да купува продукти, произведени чрез принудителен труд", каза д-р Светла Николова, председател на сдружение АГРОЛИНК. "Обаче засега подробна информация за вноса, включваща имената на замесените компании не е достъпна в Европа, освен ако те не я оповестят публично. Затова не е възможно да кажем дали продукти на Natural Fruit се внасят и продават в България"
След публикуването на доклада на Finnwatch, Natural Fruit заведе общо 4 наказателни и граждански дела в Тайланд срещу автора Анди Хол, британски защитник на правата на работниците-мигранти. Процесът по най-сериозното от тези дела тече в момента в Банкок. Представители на Natural Fruit Company Ltd. заявиха в съда, че обемът на международните им продажби е нараснал след публикуванто на доклада на Finnwatch
"Всички компании, които купуват от Natural Fruit, трябва да използват влиянието си за натиск към тази компания да допусне независим одит от трети страни в производствената си фабрика и да оттегли обвиненията си към Анди Хол", посочва д-р Николова.
Според Международната организация по труда 21 милиона човека по света са жертва на принудителен труд, почти 19 милиона от тях са експлоатирани от частни лица или фирми. Чрез принудителен труд се генерират 150 милиарда долара незаконни печалби на година.
Прозрачността на веригите на доставки е от ключово значение в борбата срещу трудовата експлоатация, поемането на отговорност за нарушенията и постигането на справедливост за жертвите. Необходими са дебати за необходимостта от промяна на регламента за стартистическата митническа информация, след което да последва и промяна в съответните национални закони.

Допълнителна информация:

В страните от ЕС статистиката и защитата на потребителите се регулират чрез:
Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика, който гласи, че "статистическа поверителност“ означава защита на поверителните данни, свързани с отделни статистически единици, придобити пряко за статистически цели или непряко от административни или други източници и предполага забрана за използването за нестатистически цели на придобитите данни и за тяхното незаконно оповестяване" (принцип 5).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0223&from=EN
Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар, в която има клауза "заблуждаващи бездействия" за подвеждащата информация, включително пропускането на информация: "Заблуждаваща е тази търговска практика, която във фактически контекст, отчитайки всички характеристики и обстоятелства и ограниченията на средството за комуникация, пропуска съществена информация, необходима на средния потребител съгласно контекста, за да вземе решение за сделка на база осведоменост и следователно подтиква или е възможно да подтикне средния потребител да вземе решение за сделка, което в противен случай не би взел (член 7).
https://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-2005-29-eo-na-evropeiskiya-parlament-i-na-saveta-otnosno-neloyalni-targovski-praktiki-ot-str-34-c80-m262-5.html