Справедливи ли са супермаркетите? А новият закон за храните?

on .

man in_supermarketУважаеми дами и господа,

Отговорността на модерната търговия по цялата верига за доставки, включително и от развиващите се страни, е изключително важна за съвременния свят. Тази отговорност включва всички по веригата - от производителя на суровините до поведението на потребителите.

Ние от сдружение АГРОЛИНК разбираме отговорността като социална, икономическа и екологична, със справедлив баланс за съществуването на съвременния и бъдещия свят. Супермаркетите имат решаваща роля за постигането на устойчиво развитие. Ние бихме искали да съставим обща картина на политиките и отношението на българските супермаркети към устойчивата и справедлива търговия. Такова допитване се прави за пръв път в България. Нашето допитване е част от общоевропейско изследване на политиките на големите вериги супермаркети по темата в рамките на проекта „Подкрепа за устойчиви европейски собствени марки на веригите супермаркети като ключов двигател за Европейската година за развитие и след нея“, финансиран от ЕК по програма EuropeAid. Ще представим обобщените резултати на Кръгла маса на 8 юни 2017 г. от 9:00 часа в Център за култура и дебат „Червената къща“, на която каним всички заинтересовани страни – супермаркети, представители на държавни институции, граждански организации, медии.


Ползите за Вас като респонденти ще бъдат, че обществото ще получи информация за усилията, които полагате в посока отговорна и устойчива търговия. На Кръглата маса ще имате възможност да обмените информация и да чуете исканията на потребители и гражданското общество за една по-справедлива търговия.


Програма

Кръгла маса „Справедливостта по веригата на доставки в България“.

8.06.2017 г., 9:15 - 12:30 ч. , Център за култура и дебат "Червената къща"

9:15 ч. - Откриване и представяне на задачите на Кръглата маса и проекта – д-р Светла Николова, председател на сдружение АГРОЛИНК
9:30 ч. - „Как да регулираме справедливостта в търговията - чрез регулации или чрез добри практики“? Димитър Събев, икономист и журналист
10:00 ч. - „Историята на портокалите и палмовото масло – какво се случва, когато липсва контрол върху веригите на доставки“ - Людмила Атанасова, сдружение АГРОЛИНК
10:30 ч. - Резултати от изследването по отношение на справедливи практики на супермаркетите в България, Светла Николова
11:00 ч. - Добри практики в българските супермаркети – представител на Сдружение за модерна търговия (очаква се потвърждение)
11:20 ч. - Как може да се постигне прозрачна верига на доставки и справедливи търговски практики за фермерите от България и развитите страни? – Магърдич Хулиян, Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели
11:40 – Филм „Палмово масло и бисквитки“
12:00 ч. - Дискусия
12:30 ч. – Край на първи панел
12:30 ч. – Обяд

Кръглата маса е част от проекта „Подкрепа за устойчиви европейски собствени марки на веригите супермаркети като ключов двигател за Европейската година за развитие и след нея“, финансиран от ЕК по програма EuropeAid

Втори панел logo ZaZemiatalogo

„Етикетиране „Без ГМО“


8.06.2017 г., 13:30 – 15:30 Център за култура и дебат "Червената къща"

13:30 ч. Етикетиране „Без ГМО“ - законови модели и приложения в ЕС – д-р Светла Николова, председател на сдружение АГРОЛИНК
14:00 ч. - Състояние на търговията на ГМ храни и освобождаване на ГМО в околната среда в България, Ивайло Попов, сдружение „За земята“
14:30 ч. - Новият закон за храните в България и създаване на правна рамка за етикетиране на продукти „Без ГМО“ - представител на БАБХ (очаква се потвърждение)
15:00 ч. - Дискусия

15:30 ч Край

Кръглата маса е част от проекта „Въвеждане на етикетиране „Без ГМО“, финансиран от grassroots foundation, Германия
Моля, потвърдете вашето участие до 05.06.2017.
За контакти: Сдружение за устойчиви екологични решения АГРОЛИНК
София, бул. "Янко Сакъзов" 50
Детелина Георгиева: 0888 224 881, fairsuperstores (at) agrolink.org