Справедливостта по веригата на доставки в България

on .

SupermarktНа 8 юни Сдружение АГРОЛИНК организира първата дискусия в България по темата кой носи отговорност за справедливите доставки в супермаркетите .

Кръглата маса даде възможност да се отговори на въпроси за отговорността на фирмите по цялата верига за доставки - от производителя на суровините до поведението на потребителите. Икономисти, представители на супермаркет, държавни институции, браншови организации и НПО представиха общата картина на политиките и отношението на българските супермаркети към устойчивата и справедива търговия.

От страна на супермарките имаше само един представител - Metro Cash&Carry, който информира за своите ефективни практики за справедливи доставки и разширяване на асортимента от български производители в своите магазини. За съжаление нито един супермаркетите не изпрати попълнен въпросника към тях. Това би дало възможност да представим на обществеността една обща картина на политиките и отношението на българските супермаркети към устойчивата и справедива търговия.
Светла Николова от Сдружение АГРОЛИНК каза: „Надяваме се българските супермаркети да последват добрите практики на колегите си от други страни, да бъдат прозрачни и отворени за дискусия с гражданското общество. Потребителите са готови да платят малко повече, но да знаят как са произведени продуктите и че са спазени социалните права на фермерите и екологичните норми на производство.“

Кръглата маса е част от общоевропейско изследване на политиките на големите вериги супермаркети по темата в рамките на проекта SupplyCha!nge „Подкрепа за устойчиви европейски собствени марки на веригите супермаркети като ключов двигател за Европейската година за развитие и след нея“, финансиран от ЕК по програма EuropeAid.

За повече информация:

Светла Николова, ръководител на проекта „Промяна в доставките“ за България Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Tel: +359 0888359239

Допълнителна информация:

В страните от ЕС статистиката и защитата на потребителите се регулират чрез:
Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика, който гласи, че "статистическа поверителност“ означава защита на поверителните данни, свързани с отделни статистически единици, придобити пряко за статистически цели или непряко от административни или други източници и предполага забрана за използването за нестатистически цели на придобитите данни и за тяхното незаконно оповестяване" (принцип 5).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0223&from=EN
Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар, в която има клауза "заблуждаващи бездействия" за подвеждащата информация, включително пропускането на информация: "Заблуждаваща е тази търговска практика, която във фактически контекст, отчитайки всички характеристики и обстоятелства и ограниченията на средството за комуникация, пропуска съществена информация, необходима на средния потребител съгласно контекста, за да вземе решение за сделка на база осведоменост и следователно подтиква или е възможно да подтикне средния потребител да вземе решение за сделка, което в противен случай не би взел (член 7).
https://www.mi.government.bg/bg/library/direktiva-2005-29-eo-na-evropeiskiya-parlament-i-na-saveta-otnosno-neloyalni-targovski-praktiki-ot-str-34-c80-m262-5.html


Повече по темата: http://supplychainge.org/kampanija-bg/
http://makechocolatefair.org
www.agrolink.org
ФБ За справедливи супермаркети – Supplychainge Bulgaria
ФБ supplychainge