"Етикетиране "Без ГМО"

on .

Etiketirane gmo_2017На 8 юни 2016 се проведи кръгла маса "Етикетиране "Без ГМО", която представи позициите на Сдружение АГРОЛИНК и „За земята“ за етикетирането „Без ГМО“ в проекта на новия закон на храните. Ивайло Попов представи ситуацията за контрола на ГМО в България, а Светла Николова - законовите норми в другите европейски страни по отношение на етикетирането "Без ГМО" на продукти от животински произход - месо, яйца, колбаси, мляко и млечни продукти. Участниците в кръглата маса се съгласиха за въвеждането на стандарти за етикетиране „Без ГМО“ по модела на Германия и Австрия. Общата позиция на НПО, браншови организации и бизнеса в лицето на супермаркети и производители при представянето на закона за храните в Народното събрание би улеснило създаването на наредба към закона за храните, която да регламентира производството и контрола върху животински продукти без ГМО.