Законът за храните и ГМО

on .

asdsssВ приетия от министерския съвет нов закон за храните се предвижда драстично намаление на глобите за пускана не пазара на храни съдържащи над 0.9% ГМО. според текстовете в закона глобите за пускане на пазара на храни с ГМО без разрешение от министерството на земеделието и без специално обозначение на етикета, както и за влагане на ГМО съставки в храни за деца са от 2000 до 4000 лв. и от 4000 до 6000 лв. за юридически лица. Досега санкцията беше от 25 000 до 35 000 лв., а за юридически - от 50 000 до 70 000 лв.
Това е в разрез със закона за ГМО, където глобите са високи.
Сдружение АГРОЛИНК и други НПО смятат, че аргументите, че намаляването на глобите ще подобри събираемостта им са неоснователни. По-добрият начин е подобряване на контрола и увеличаване на броя анализирани проби от търговската мрежа.
Ето и текстовете на новия закон, който се очаква да бъде приет до края на 2016:
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/12/14/zakon_za_hranite-2016.pdf