Tрибуналът Монсанто

on .

monsanto tribunalTрибуналът Монсанто е международна инициатива на гражданското общество загрижено за заплахата на човешките права и екоцида. Видни съдии чуха свидетелските показания на жертви и експерти. Следвайки процедурите на международния съд  в Хага на 18 април те представиха официалното становище на трибунала.
В него се заключава, че дейностите на Монсанто имат отрицателно въздействие върху основни човешки права. Освен необходимостта от по-добро регулиране, има нужда от защита на жертвите на мултинационалните корпорации. Допълнително е необходима промяна на международния закон за по-добро опазване на околната среда и криминализиране на екоцида. Сега всичко зависи от нас, гражданското общество, да разпространи заключенията на трибунала за Монсанто и да окаже натиск за тези изключително важни промени.
Бъдете активни, помислете за бъдещите поколения и подпишете петицията. http://www.monsanto-tribunal.org/sign-org
Следете новините за резултатите от трибунала в Хага срещу Монсанто.