Българското правителство не подкрепи култивирането на нови и съществуващи ГМ култури

on .

mon810На 27.01.2107 при гласуване в ЕК България е една от 19-те страни, които избраха възможността да не се отглеждат ГМ култури на тяхната територия според т.н opt-out Директива. Според новата директива всяка страна членка на ЕС може да избере дали да бъде включена в географски район, където ГМ е одобрено за култивиране. Гласуването бе за предложението да се одобрят два нови хибрида царевица, и подновяване на ГМ култури, които в момента се отглеждат в ЕС: царевични сортове на Syngenta and Dow-Pioneer (с технически имена BT11 and 1507) и подновяване на единствения разрешен ГМ хибрид в ЕС (Mon810 на Monsanto). България гласува против и за трите ГМ култури.
По отношение на отглеждането на ГМ културите в България в момента, можем да бъдем спокойни.