ДОБРА НОВИНА! ЕС прие новата си стратегия "Търговия за всички"

on .

Sustainable development_GoalsЕС прие новата си стратегия "Търговия за всички", която отразява ангажимента на ЕС да преследва целите на устойчивото развитие чрез своите търговски политики. През юни в Брюксел бе проведена дискусия за начините, по които могат да се укрепят стандартите за устойчивост и правата на човека в изпълнението на търговската стратегия на ЕС.

ОТКЪС: Хората в развиващите се страни

Като най-големият вносител в света, обширният отворен пазар на ЕС отдавна е жизненоважен източник на доходи за хората в развиващите се страни. Новата стратегия потвърждава тази основна позиция за развитие. Тя също така разширява действията ни за подкрепа на устойчивото развитие. ЕС е най-силният привърженик на амбициозната интеграция на устойчивото развитие в търговската политика в програмата на ООН за 2030 г. и ние ще продължим да насърчаваме тази амбиция в световен мащаб.
Стратегията също така включва по-голям фокус върху загрижеността за правата на човека в търговията. Ще започнем засилен диалог с развиващите се страни, в които търговията с ЕС има най-голямо влияние в борбата срещу нарушенията на правата на човека, и по-специално тези, които се възползват от Общата схема на преференции (ОСП).
Новите усилия на Комисията да подкрепи справедливи и етични търговски схеми и да гарантира отговорно управление по веригите за доставки ще спомогнат за подобряване на развитието на по-устойчиви търговски възможности за малките производители и по-добри условия за работниците в бедните страни.

Вижте повече тук http://ec.europa.eu/tra…/policy/in-focus/new-trade-strategy/ и http://ecdpm.org/wp-content/uploads/Programme_Sustainability_and_Human_Rights_in_Trade_Policy_Brussels_2017.pdf

 #supplychain #justice #tradepolicies #humanrights