Новите ГМО: ЕС трябва да инвестира в изследвания за риска от тях

on .

2 Plant tissue_culture_growing_in_bottles8.02.2022 г.

ЕС инвестира милиони евро в разработването на ново генно инженерство, но не възлага никакви изследвания за рисковете от него, казват членове на Еропейския парламент.
Досега ЕС не е финансирал нито един изследователски проект, който да се занимава конкретно с рисковете и методите за откриване на нови техники на генното инженерство, като например редактирането на гени. Днес 31 евродепутати от пет политически групи в Европейския парламент призоваха Европейската комисия да промени това и да финансира такива изследователски проекти. Досега ЕС е финансирал предимно разработването на нови методи за генно инженерство, както и тяхното популяризиране сред обществеността за използването им в селското стопанство.
Инициатор на писмото е Мартин Хойслинг, говорител по въпросите на селскостопанската политика на Зелените в Европейския парламент и член на Комисията по околна среда и здравеопазване. Той заяви:
"Необяснимо е защо ЕС инвестира много милиони [евро] в разработването на ново генно инженерство, но не възлага никакви изследвания на рисковете от него за околната среда и здравето. Изследванията на методите за откриване също са пропуснати. Това е недопустимо и трябва незабавно да се промени.
"Държавите членки на ЕС също така отделят само 1,6 % от бюджетите си за научни изследвания в областта на новото генно инженерство за оценка на риска и методите за откриване. Тази празнина в научните изследвания трябва спешно да бъде преодоляна.
"С новите методи на генното инженерство, като CRISPR/Cas, генетичният материал на растенията може да бъде модифициран още по-дълбоко и бързо, отколкото е възможно с конвенционалното отглеждане или методите на старото генно инженерство. Това поражда нови рискове, както по отношение на планираните характеристики, така и на непредвидените последици от генетичната манипулация. Само при подходящи изследвания на възможните рискове фактите са налице и само тогава можем да вземем подходящи предпазни мерки при работа с новите техники.
"Изследванията на методите за откриване на нови генетични техники също са недостатъчни. Това е така въпреки факта, че различни държави-членки на ЕС, включително Австрия, Франция и Италия, изрично се изказаха в полза на такива изследвания на ниво ЕС. Засега националните органи не разполагат с инструменти, с които да идентифицират продукти на новото генно инженерство, които днес вече са на пазара и са регистрирани в съответната база данни на ЕС.
"С нашето писмо призоваваме отговорния комисар по научните изследвания да адаптира приоритетите си за научни изследвания в областта на генното инженерство към изискванията на принципа на предпазливостта. Просто е неадекватно Комисията да похарчи 271 млн. евро за научни изследвания в областта на новото генно инженерство при растенията за период от четири години, като същевременно финансира изключително проекти, които развиват самите методи и тяхното приложение.
"В същото време Комисията дава ясно да се разбере, че би искала значително да облекчи законите за генното инженерство за новите методи. С оглед на липсата на изследвания, свързани с риска и доказателствата, това би означавало престъпно затваряне на очите. Ето защо настояваме Европейската комисия най-накрая да обяви и тръжни програми за изследвания на рисковете и методите за откриване."


Писмо на членовете на Европейския парламент до Комисията:
https://www.martin-haeusling.eu/images/220208_Letter_Haeusling_to_COM_Mariya_Gabriel_about_new_GM_research_final.pdf


Обосновка-документ: https://t.co/Z8fPul09sn


Източник: Мартин Хойслинг, член на ЕП
https://martin-haeusling.eu/presse-medien/pressemitteilungen/2814-neue-gentechnik-mehr-forschung-in-risiken-und-nachweisverfahren-investieren.html