Истинското лице на новите ГМО - NGTs - брошура

on .

right to_chose_bg

Предложението на Европейската комисия за премахване на регулациите на новото поколение генетично модифицирани организми (нови ГМО) – сега наричани „нови геномни техники“ или NGT за политически цели – планира да отнеме правото на информиране на земеделските производители, преработвателите на храни, търговците на дребно и потребителите дали фуражите и храните, които купуват, съдържат нови ГМО.

 

Законодателното предложение на Европейската комисия отговаря по-скоро на изискванията на лобито на агробизнеса, отколкото на интересите на гражданите.
Проучванията показват, че когато потребителите имат информация дали храната им съдържа ГМО или не, те предпочитат да избират конвенционални,
сертифицирани биологични или храни без ГМО.¹ Това означава, че ако няма търсене на ГМО продукти, (много от) земеделските производители няма да купуват нови
генно-модифицирани семена, ограничавайки по този начин продажбите на продуктите на корпорациите за производство на пестициди на европейския пазар и в глобален план.

Повече информация за етикирането на новите ГМО, за липсата на прозрачности при тях и за правилата за етикиране прочетете в брошурата:pdflice_novi_gmo.pdf