ИФОАМ и Декларацията от Аделаида

200603291630330.novina3Петнадесетият световен конгрес за органично земеделие на Международната федерация на движенията за органично земеделие (ИФОАМ), проведен в края на септември 2005 година в Аделаида/Австралия подчерта водещата роля на органичното земеделие в устойчивото развитие.

Конгресът призова правителствата по света:

  • да подкрепят развитието на органичното земеделие с практически мерки
  • да заделят средства от бюджетите си за инвестиране в органичните производства
  • да включат социалната и екологичната стойност към цената на земеделските продукти и да компенсират органичните земеделски производители за опазването на екосистемите, което те осъществяват чрез своята дейност.


Конгресът призовава земеделския бизнес да се вслуша в исканията на потребителите и да възприеме в по-голяма степен органичните принципи на производство, като по този начин развие една наистина устойчива система на земеделие и производство на храни.

Декларацията беше подкрепена от 1000 делегати от 70 държави. На конгреса бяха представени 360 доклада върху разнообразни въпроси, включително политики на развитие, приносът на органичното земеделие към биоразнообразието, промените в климата, изчерпването на изкопаемите горива, намаляване на въглеродния окис, социалната справедливост, контрол и качество на храната, животновъдство и грижа за животните и националните перспективи пред органичното земеделие за въздействие върху селското развитие.

Провеждащата се успоредно с това научна конференция изнесе данни в подкрепа на органичното земеделие. Органичното земеделие е цялостна система, която обхваща всички нива на устойчиво развитие: екологично, социално и икономическо. Органичните земеделски методи помагат на производителите да подобряват почвеното плодородие и да предпазват почвата от ерозия, един от главните световни земеделски проблеми. Безопасността и качеството на храната се повишават чрез въвеждането на методите на проследяване на източниците на храната, които се основават, както на старите традиции в земеделието, така и на най-ефективните нови практики, в баланс с природата и биоразнообразието. Органичното земеделие се ангажира с нещо много повече от производство на храна. За органичното земеделие са важни както тези, които произвеждат храната, така и здравето и благосъстоянието на тези, които се хранят с нея – хората. Другите земеделски системи твърдят, че са устойчиви, но предлагат само частични решения, нерядко създавайки нови проблеми. Органичното земеделие има водеща роля в изграждането на устойчиви системи за земеделие.