Нов Регламент за органично производство

on .

200603291700220.novina1Европейската комисия прие предложение за нов регламент за органичното производство, което създава възможност за по-добра прозрачност за потребители и производители.

Новите правила ще бъдат по-прости и ще отчитат регионалните различия по отношение на климата и местните условия. Производителите в Европейския съюз (ЕС) ще решат дали да използват Европейското лого, но ще трябва да бъде изписано „ЕС-органичен”. Това ще улесни разбирането за общите правила на производство. Най-малко 95% от съставките трябва да бъдат от органичен произход за да се признае крайният продукт за органичен. Вносът на органични продукти ще бъде улеснен за тези продукти, които отговарят на европейските стандарти и правилата за него ще влязат в сила от 01.01.2007. Регламентът осигурява гаранцията за спазването на най-високите стандарти, безпристрастност на системата за контрол и взаимно признаване на стандартите и ограничава контролните органи в принизяването на изискванията. Комисарят по земеделие Мариан Фишер-Бьол посочи: „Сега ще бъде по-лесно за потребителите да разпознаят органичните продукти и разберат приноса им към опазването на околната среда и благосъстоянието на животните, а производителите ще знаят ясно какви правила да спазват.” Новият регламент изпълнява препоръките на Европейския план за действие от 2004 и ще влезе в сила от 2009 година.

Европейската група (ЕГ) на ИФОАМ приветства предложението за нов регламент, като приема със задоволство текстовете направени по предложение на ИФОАМ. „Това е само началото”, казва Президента на групата Франсис Блейк. „Необходими са още разговори и обсъждане и ние са радваме на желанието на ЕК за дискусия с различни заинтересовани страни. Като изразители на волята на органичния сектор ИФОАМ очаква един конструктивен процес на диалог с ЕК, Австрийското президентство и Европейския парламент”. ЕГ на ИФОАМ одобрява включването на аква- културите и винопроизводството в регламента, но съжалява, че думата органик не е защитена при продукти като текстила например. Групата е притеснена, че в регламента не е включена отговорността в случай на замърсяване с ГМО. В регламента е призната ролята на частните и национални знаци, но съществува ограничение за възможността за контрол на собствените им стандарти. Ако контролът за изпълнението на регламента се възлага в по-голяма сила на ЕК, то това трябва да се балансира със съвместно взимане на решение и на Европейския парламент, е казано в първото становище на ЕГ на ИФОАМ относно предложението за нов регламент за органично производство.

Към предложението за новия регламент бяха отправени критики от страна на някои организации като Приятели на Земята (ПнЗ), със седалище Брюксел. Най-голямата европейска лобистка природозащитна организация е загрижена, че в регламента е допуснато да бъдат означавани като органик продуктите, съдържащи до 0.9% ГМО след случайно и непредвидимо замърсяване. Според ПнЗ това е крачка назад от съществуващото европейско законодателство. „Органичният сектор трябва да се развива без всякакъв риск от генетично замърсяване и да се вземат предвид екологичните и здравни въпроси” е становището на ПнЗ. Хелен Холдер, координатор на кампанията по ГМО към организацията казва: „Генетичното замърсяване изцяло не се приема от потребителите в Европа и ЕК трябва да приеме този факт”.