Сдружение АГРОЛИНК проведе информационен семинар на тема “Генетично модифицирани организми” /ГМО/

on .

200603291801460.novina7Сдружение АГРОЛИНК проведе информационен семинар на тема “Генетично модифицирани организми” /ГМО/ на 27.01.2006 в областна администрация - Смолян. Форумът бе открит от областния управител д-р Петър Фиданов. На срещата дойдоха представители на сдружения на земеделски производители, асоциации, общински администрации, на Областна администрация – Смолян, кметства, неправителствени организации, работещи в областта на земеделието и туризма.

Участниците в семинара подкрепиха инициативата за обявяване Родопите за територия, свободна от генетично модифицирани организми /ГМО/. Предложението бе направено от АГРОЛИНК във връзка с разширяване на европейската кампания за обявяване на територии, свободни от ГМО. В Европа има страни като Австрия, Италия, Гърция, Полша и над 170 региони и 2600 отделни области и общини, които са се обявили за такива зони. У нас област Смолян е първата, която заявява желание и готовност за включване в това движение - райони без ГМО.

200604041715480.novina-7-1Ако един ден регионът се обяви за такава зона, земеделските производители и туристическият бизнес ще имат по-добри възможности за пазари и привличане на туристи. Област Смолян ще бъде в списъка на териториите с имидж на запазени традиции, съхранена природа и екологични продукти, които ще бъдат рекламирани и гарантирани с допълнителен знак или емблема.

Презентации по темата представиха д-р Светла Николова, проф. Дарджонов, проф. Каров и Гергана Василева.