Заплаха за старите сортове

on .

Zaplaha-za-starite-sortoveЩе изчезнат ли частните зеленчуци и плодове?

Европейската комисия има прозрачни планове за намаляване на агро-
биоразнообразието,заличаване на старите сортове зеленчуци, плодове и житни култури. Това може да се случи ако до 6 май Европейските комисари не възразят срещу направеното предложение от Главна дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите“ (SANCO), предупреждават от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.

Въвеждането на предложените промени в законодателството за семената и посадъчния материал е свързано със:

- Задължителна регистрация и сертификация на всички сортове, включително и стари сортове, които в момента се пазят само от дребни производители и частни стопани.
- Процедурите по регистрация са сложни и финансови невъзможни за дребните земеделски производители и дребни градинари.
- Замяна на досегашните директиви, които позволяват всяка страна да определя свои национални приоритети с въвеждането на нов общ регламент, който е задължителен за целия ЕС.

Тези промени ще:
- Направят невъзможна свободната размяна на семена между любители градинари, дребни и средни семепроизводители, включително и био;
- Обрекат голяма част от местните и старите сортове растения на изчезване,
защото регистрацията им ще бъде изключително затруднена, а ако не са регистрирани, семената им не може да се продават, подаряват или разменят;
- Прекратят възможността за национални изключения в законодателството за семената, защото регламентът е задължителен за всички страни от ЕС;
- Облагодетелстват големите компании за семена, защото само техните продукти ще могат да покрият предвидените тестове за различимост, еднаквост и стабилност.

„Ще се загубят всички стари сортове, а заедно с тях и местните вкусове и аромати, културните традиции, свързани с храната и нейното производство. Постепенната унификация ще напълни още повече пазарите с евтини и безвкусни хранителни продукти от
хибридни семена“, обясни Светла Николова от Сдружение АГРОЛИНК и представител на Коалиция „За да остане природа в България“.

Потребителите ще загубят правото си на избор какво да сложат на масата си. Ще се загубят стари, изконни сортове като лимец, градини и старите сортове български сортове домати, зеленчуци и плодове. Размяната на семена между земеделски производители ще бъде криминализирана. Зеленчуците от селата ще изчезнат и селските райони ще се
обезлюдят още повече. Ползите ще бъдат единствено за големите агро-индустриални
концерни. В момента 75% от производството на семена в света се държи от 10 компании. Новите законодателни промени ще влошат още повече ситуацията. В момента законадателната инициатива е в начална фаза.
Европейските комисари могат да отхвърлят промените, затова коалицията „За да остане природа в България“ изпрати спешно писмо до българския комисар Кристалина Георгиева.

Закодателните промени на Главна дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите“ (SANCO) не се подкрепят от Главните дирекции „Земеделие“ и „Околна среда“. Не се  подкрепят и от австрийския министър на земеделието.„Дребните фермери трябва
да бъдат изключени от изискванията за оторизиране. Градинарите и земеделските стопани, които поддържат агро-биоразнообразието трябва да могат да го правят и за вбъдеще“, каза федералният министър на земеделието на Германия Илзе Айгнер. [2] Семената са живот. С предложението за санитарни изисквания за растенията Европейската комисия ще ограничи живото разнообразие на растителните видове.

Коалиция „За да остане природа в България“ настоява българското правителство и Европейският комисар г-жа Кристалина Георгиева да защитят правата на българските фермери, както и потребителите на правото на избор за добра храна, за опазване на българското културно наследство, свързано с агро-биоразнообразието и изконни
традиции.

[1]Draft(Nov.2012):http://www.seed-sovereignty.org/PDF/
EU_Comm_Draft_on_plant_reprodutive_material.pdf
[2]http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/landwirtschaft-
aigner-lehnt-saatgut-plaene-der-eu-ab/8113362.html

За контакти:
Д-р инж. Светла Николова, Председател на Сдружение АГРОЛИНК, тел.
+359 888359239, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в
България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество
за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска
федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология,
Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”,
Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение
за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”,
Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл.
Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да
спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България.
Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.