Новини

Хората в Хасково са против генното инженерство

200611301346070.Haskovo April 2006 78Много представители на неправителствени организации, местния бизнес, държавни организации, подкрепиха декларацията за обявяване на територията на област Хасково за територия, свободна от генетично модифицирани организми (ГМО). Семинарът, организиран от Сдружение АГРОЛИНК привлече вниманието и интереса на много хора работещи в сферата на опазването на околната среда, социалната област, правата на потребителите, здравеопазването, децата и други области към темата за генното инженерство и генетично модифицираните храни.

Семинар в Кърджали на тема “ Генетично модифицирани организми”

Kurdjali GMO seminar 11 04 06Поредният семинар от информационната кампания на АГРОЛИНК за ГМО в района на Родопите се проведе на 11 април в град Кърджали. Подготвен с помощта на областната служба за съвети в земеделието, семинарът предизвика голям интерес от страна на местните власти, земеделски производители, агенции, неправителствени организации, организации на потребители, бизнеса и медии.

Конференция „Право на избор” 4 – 6 април, Виена

200604281409030.novina16Европейската Комисия заедно с Австрийското Председателство организира конференция „Съвместното съществуване на генетично модифицирани, конвенционални и органични земеделски култури – свобода на избора” на 5-6 април във Виена. В представената позиция на редица НПО, участвали на конференцията, измежду които и АГРОЛИНК, се изказва благодарност на австрийското правителство за добрата организация и възможността да се чуят различни мнения.

Семинар по изграждането на Платформа на нестопанските организации в България

200604281328180.novina15Все по-големите нужди на нестопанските организации (НПО) в страните от Европейския съюз (ЕС) от коопериране и съвместна работа в областта на развитие в образованието, социалната и хуманитарната помощ, както и взаимодействие с правителствата, ги принуждават през последните две десетилетия от миналия век да започнат процес на коопериране, с цел подобряване координацията както между самите тях, така и с националните правителства.

Първата среща на Борда на ЕГ на ИФОАМ

200604281302330.novina14Първата среща на Борда на ЕГ на ИФОАМ се проведе от 30 март до 01 април в планинската местност Бохини, Словения. Основният дискутиран въпрос бе предложението на ЕК за промени в регламента за органично земеделие. От нашата страна участваше българския член на Борда д-р Светла Николова, АГРОЛИНК.

Изложение за селското стопанство АГРА

on .

200603291852510.novina12Сдружение АГРОЛИНК участва в изложението за селското стопанство АГРА, състояло се 21 до 25 февруари, 2006 в гр. Пловдив.Идеите на органичното земеделие, специализирана литература за производителите на органична продукция и списание „Жива земя” бяха представени съвместно с партньорски организации, подпомагани от ШАРС.

Отново на БиоФах

200603291846250.novina11И тази година за трети път Сдружение АГРОЛИНК участва на Биофах. С помощта на Агенцията за подпомагане на малки и средни предприятия и Министерството на земеделието и горите България имаше национален щанд. Сдружение АГРОЛИНК беше един от участниците в него заедно с още 6 фирми, производители на билки, етерично маслени култури и масла и мед.