Етикети и сертификация

Етикети и сертификация

Етикетите са важен инструмент за приемане на екологичните стоки на пазара. Етикетирането на екологичните стоки произтича от необходимостта, същите да бъдат отличени в голямото пазарно разнообразие, там където купувачите и производителите не се познават лично. За консуматорите, етикетите предоставят осведомяваща прозрачност за стоката, а за производителите и търговците, те са средство за привличане на купувачи.

Трудно е за купувачът да се ориентира в това многообразие на етикети и сертификатори. При това, доста компании етикетират продуктите си, като био или екологично чисти, но е важно да се знае, че не всички от тях са органични. Тези наименования не са регистрирани и всяка компания, съвсем свободно може да ги използва. За да сме сигурни, че купуваме органични продукти, трябва винаги да обръщаме внимание на етикета предствавящ органичния продукт.

Тези знаци, не са знаци поставяни от търговски компании, нито фирмени емблеми. Да ги поставят, имат право или държавата или нарочно създадени сертификационни органи. Те гарантират, че фермата отговаря на набора от изисквания за производство на органична продукция, тъй като е редовно и надлежно проверявана. България има собствен българскси знак /калинка/, издаван от органите акредитирани от държавата, който ще бъде използван при етикетиране на органичната продукция.

Сертифициращите органични фермери ще могат да поставят този знак на продукцията си. Така че за да сте сигурни, че купувате органичен продукт, търсете знака с калинката.

В момента само два сертифициращи органа, Ес Джи Ес-България и Балканбиосерт, са акредитирани от държавната агенциа по акредитация - вторият работещ в съдружие с Швейцарския институт за пазарни изследвания (IMO). Вие вече можете да видите етикетите им на някои сертифицирани продукти.

Има и няколко други, главно международни контролни и сертифициращи организации, работещи в България без пълномощия да поставят калинката като етикет. Те използват собствени етикети за отбелязване на органични продукти. Могат да се видят техните знаци и можете да имате доверие в техните стандарти и надежден контрол. Те са:

  • Кю си енд Ай - Италия
  • Сойл Асоциация - Великобритания
  • Био Зиигел - Германия
  • И накрая етикетът на ЕК указващ общите европейски стандарти за органична продукция.

Така че за да бъдете сигурни за качеството на храната, която купувате, търсете един от тези етикети и не се колебайте да питате търговците и продавачите дали това е органична продукция. В този смисъл е важно да се афишира търсенето на органична продукция.

Алтернативата е да се купува директно от селските стопани, възползвайки се от възможността да беседвате с тях.