ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОАЛИЦИЯТА „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ” – НОВИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ВРЪЗКАТА НА ХЕРБИЦИДА ГЛИФОЗАТ И ЛЕВКЕМИЯТА

on .

rise-childhood-leukemia-glyphosate-featureОТВОРЕНО ПИСМО
Изх. № 24
15.11.2023
ДО:
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
КИРИЛ ВЪТЕВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Д-Р КОЙЧО КОЕВ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Относно: Нови научни изследвания за връзката на хербицида глифозат и левкемията

На 16.11.2023 г. в Брюксел ще се проведе заседание на апелативната комисия с представители на 27-те страни членки за гласуване на Предложението на ЕК за продължаване с 10 години на срока за използване на глифозата. Лицензът на глифозата за използване в ЕС изтича на 15.12.2023.

Във връзка с най-новите научни изследвания потвърждаващи връзката на хербицида глифозат и левкемията Коалицията „За да остане природа в България“ и фермерски организации настояваме българското правителство да отхвърли предложението, да забрани глифозат съдържащите се хербициди и да се присъедини към страните, които защитават здравето на хората и околната среда.

На 25 октомври 2023 г. на международна научна конференция бяха представени първите данни за канцерогенността от Глобалното изследване на глифозата (GGS) (https://glyphosatestudy.org/press-release/global-glyphosate-study-reveals-glyphosate-based-herbicides-cause-leukemia-in-early-life/ ) - мултиинституционално международно токсикологично изследване, под ръководството на италианския институт Ramazzini. Филмът за изследването (https://vimeo.com/882140696/632db01f90?share=copy) разкрива последните изследвания на учени от цял свят. 2

Друг нов филм (https://rumble.com/v3vylpv-235081075.html) (https://www.youtube.com/watch?v=IcXXM6L2cEk) за опасните последици от глифозат е създаден от Асоциация за паркинсон и организацията Natuur & Milieu от Нидерландия.

Резултатите показват, че ниски дози глифозат, погрешно считани за безвредни според оценката на ЕС, са причинили случаи на левкемия при плъхове на възраст под 1 година след пренатална експозиция и експозиция в ранна възраст. Данните разкриват, че половината от смъртните случаи от левкемия, наблюдавани при плъхове, са настъпили между 21-седмична възраст (сравнима с около 16 години при хората) и едногодишна възраст (сравнима с около 40 години при хората).

Един от глифозат съдържащите хербициди (ГСХ), тестван в GGS, е представителната формулация BioFlow (MON 52276), за която Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ, EFSA) наскоро заключи, че няма "критични области на безпокойство" и отговаря на всички критерии за безопасност за хората. Обръщаме ви внимание на факта, че тази представителна формулация понастоящем е разрешена във всички държави-членки на ЕС.

Резултатите на GGS са изключително тревожни, тъй като допълват вече съществуващите доказателства за канцерогенния потенциал на веществото. По време на цялата преоценка на глифозата неправителствените организации и независимите учени многократно предупреждаваха за големи несъответствия и недостатъци в научната оценка на глифозата, извършена от ЕС. Що се отнася до представителната формулация "Bioflow", въпреки че EFSA съобщи за пропуски в данните и посочи потенциалната генотоксичност на някои съставки, заявителите не са провели никакви дългосрочни проучвания за токсичност или канцерогенност на представителната формулация.

Данните на GGS подчертават, че потенциалът на глифозата за канцерогенност и генотоксичност просто не е оценен адекватно. Както изтъкнахме в предишното си писмо, съществуват важни доказателства за канцерогенността на глифозата, които досега не са били признати в оценката на ЕС. Това включва потенциала му да предизвиква злокачествени лимфоми и други тумори при проучвания с гризачи, оценени съгласно европейските и международните насоки, както и способността му да предизвиква оксидативен стрес и увреждане на ДНК в определени органи. Заявителите не са представили две важни in vivo изследвания от протокола на ОИСР за генотоксичност, които биха показали дали глифозатът е генотоксичен за органи, различни от костния мозък. Освен това епидемиологичните проучвания показват, че излагането на глифозат е свързано с ракови заболявания - факт, който наскоро беше потвърден от френския институт за обществено здраве INSERM.

Канцерогенността на глифозата обаче е само върхът на айсберга по отношение на въздействието на хербицидите на основата на глифозата върху здравето. Излагането на глифозат и ГСХ е свързано с невротоксичност, разстройства от аутистичния спектър при деца, изложени на въздействието от пренаталната им възраст, амиотрофична латерална склероза и болест на Паркинсон при възрастни. Свързани са и с ендокринни нарушения и промени в микробиома. Излагането на глифозат може да доведе и до токсичност при широк кръг нецелеви сухоземни и водни видове, което може да доведе до сериозни въздействия върху биоразнообразието. За наша загриженост всички тези важни неблагоприятни ефекти не бяха разгледани като критични области на безпокойство от EFSA в неговите заключения.

Представените убедителни нови доказателства подчертаха важните недостатъци на процеса на ЕС за подновяване на глифозат. Като се има предвид широката употреба на продукти с глифозат, пренебрегването на тези неблагоприятни ефекти представлява неприемлив риск за здравето както за селскостопанските работници, така и за широката общественост. В светлината на горепосочените доказателства глифозатът не отговаря на критериите за одобрение, определени в Регламент (ЕС) № 1107/2009, според които активните вещества в пестицидите, продуктите и остатъците от тях, пуснати на пазара, не трябва да имат вредно въздействие върху хората, животните или неприемливи последици за околната среда. Освен това, когато има доказателства, че даден пестицид може да причини вреда, Комисията и държавите членки имат право да се позоват на принципа на предпазните мерки, който е в основата на Договора за функционирането на Европейския съюз и на Регламент (ЕС) № 1107/2009. 

Настояваме българското правителство да отхвърли предложението и да забрани глифозат съдържащите се хербициди и да се присъедини към страните, които защитават здравето на хората и околната среда.

 Писмото е подкрепено и от:
Фондация Биоселена www.bioselena.com
Асоциация Биопродукти www.bgbio.eu
Асоциация на българските села – selo.bg
Обединен пчеларски съюз
Национален съюз на градинарите в България http://www.bnhu.bg

 За контакти: Д-р инж. Светла Николова, 0888359239, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята”, Инициативата „Зелени закони“, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNESCO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила”, WWF България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org