Прессъобщение – Съветът по земеделие на ЕС не прие да бъдат премахнати регулациите на нови ГМО

on .

stop-ngt-4-1Прессъобщение

agrolink-logo

11.12.2023, София

Съветът по земеделие на ЕС отхвърля дерегулирането на нови ГМО

Брюксел, 11 декември 2023 г. - Днес министрите на земеделието на Европа не приеха предложението на испанското председателство новото поколение генетично модифицирани растения (нови ГМО, или сега така наречените "нови геномни техники" или NGT) да бъдат извън проверките и оценките на риска. Очевидната липса на подкрепа от страна на министрите [1] е предупреждение към законодателите, че изключването на новите ГМО от действащите правила на ЕС за ГМО ще наводни европейските полета с патентовани нови генетично модифицирани семена и ще увеличи монополите в селскостопанския сектор.

Д-р Светла Николова от Сдружение АГРОЛИНК, заяви: "Радваме се, че България застана заедно с другите страни от ЕС, които удариха спирачка на дерегулацията на новите ГМО. Макар и трудно и в последния момент, след съпротивата на организации, учени, фермери и депутати, българското правителство правилно даде приоритет на загрижеността на земеделските производители, потребителите и околната среда. Днешният резултат е облекчение за опазването на природата, за правото ни на прозрачност, за правото ни да знаем какво купуваме и ядем, както и за свободата ни на избор."

Сдружение АГРОЛИНК и подкрепящите ни учени, земеделски производители и организации призовават членовете на Европейския парламент да отхвърлят законодателното предложение на Комисията. Както Съветът на ЕС, така и Европейският парламент ще се произнесат по окончателния закон през следващите месеци.

За предложението за дерегулиране

Предложението за дерегулация на испанското председателство ще премахне изискванията за етикетиране, проверките за безопасност и всякакъв вид процеси на отговорност за новите ГМО. В резултат на това потребителите, земеделските производители и преработвателите на храни вече няма да имат прозрачност дали растенията и храните, които отглеждат, купуват и консумират, съдържат нови ГМО или не. Предложението би означавало:

Освобождаване на неизпитани нови ГМО в природата. Досега не е направена оценка на преките и косвените въздействия от пускането на нови ГМО в природата. Например не са провеждани изследвания за това как новите ГМО взаимодействат с пчелите и другите опрашители, нито как отглеждането на ГМО може да ускори загубата на биологично разнообразие. [2]

Премахване на правото на потребителите да знаят, както е определено в европейските договори, както и в общото законодателство на ЕС в областта на храните. Като се изключат новите ГМО от изискванията за етикетиране, потребителите, земеделските производители и цялата хранителна верига вече няма да знаят дали семената, съставките и крайните хранителни продукти, които купуват, съдържат нови ГМО или не.

Лишаване на правителствата от правото им да забраняват отглеждането на нови ГМО на своя територия. От 2015 г. насам 17 правителства, включително и българското вече са забранили отглеждането на ГМО. [4]

Премахване на основни отговорности за агрохимическата индустрия, като например предоставяне на метод за изпитване за всеки нов ГМО, който разработват. Новото законодателство прави невъзможно за земеделските стопани и хранителния сектор, които искат да произвеждат конвенционални, биологични или свободни от ГМО храни, да се предпазят от нежелано замърсяване. Европейската комисия предлага методите за тестване да се заплащат от тези, които искат да избегнат нови ГМО, и да се премахнат публичните регистри за отглеждане.

Това прави невъзможно за националните органи да контролират безопасността на храните от нови ГМО, тъй като агрохимическата индустрия вече не е задължена да предоставя методи за изпитване, нито операторите са длъжни да проследяват продукта по хранителната верига.

Източници:
[1] България и Германия гласуваха въздържал се. Австрия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия отхвърлиха текстовете на проекта за регламент.
[2] http://agrolink.org/novini/170-redaktiraneto-na-geni-syzdava-ustoychivo-zemedelie [3]

Прессъобщението е подкрепено от „Коалиция да остане природа в България“, учени и фермерски организации

Доц. д-р Веселин Дочев, селекционер
Ивелин Желязков, Директор на Научно-изследователския и технологичен център по земеделие Плантис, член на КК по ГМО към МОСВ
Проф. дсн Пенко Спецов
Доц. д-р Надя Даскалова
Доц. д-р Василина Манева, агроном
проф. д-р Дарина Вълчева
Доц. д-р Маргарит Илиев
доц. д-р Дарина Димова
Доц. д-р Дина Атанасова
Доц. д-р Тодорка Савова
Доц. д-р Милка Донева
д-р Маргарита Гочева
д-р Тошка Попова
докторант Цветелина Добрева
докторант Веселина Добрева
гл. ас. д-р Милен Чанев - БАН
Фондация Биоселена
Асоциация Биопродукти
Асоциация на българските села
Обединен пчеларски съюз
Национален съюз на градинарите в България
Асоциация на овощарите в България
Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция 
Национална био асоциация 
Добруджански овощарски съюз
Българска Асоциация на малинопроизводителите 
Българско сдружение за биодинамично земеделие
АлтерАгро
Коалиция „За да остане природа в България”: Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята”, Инициативата „Зелени Закони“, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org:

За контакти: д-р инж. Светла Николова, Сдружение АГРОЛИНК, 0888359239, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it