News

Петиция : Справедливост за моите бисквити

on .

Justice for_my_cookies_pic Бисквитената кампания свързва проблемния добив на палмово масло с консумацията на сладкарски изделия в Европа. GLOBAL2000 и Südwind разкриха конфликти за земя в Индонезия, които показват какви са последствията от производството на палмово масло. Европейците трябва да знаят за условията на труд, конфликтите за земя и разрушаването на околната среда, свързани с добива на палмово масло.

Въпреки че други продукти също имат палмово масло като основна съставка, избрахме шоколадовите бисквити за символ на кампанията, тъй като съдържат захар и какао - други съставки обект на проучвания, проведени в проекта "Промяна в доставките" (SUPPLY CHA!NGE).

ДОБРА НОВИНА! ЕС прие новата си стратегия "Търговия за всички"

on .

Sustainable development_GoalsЕС прие новата си стратегия "Търговия за всички", която отразява ангажимента на ЕС да преследва целите на устойчивото развитие чрез своите търговски политики. През юни в Брюксел бе проведена дискусия за начините, по които могат да се укрепят стандартите за устойчивост и правата на човека в изпълнението на търговската стратегия на ЕС.

"Етикетиране "Без ГМО"

on .

Etiketirane gmo_2017На 8 юни 2016 се проведи кръгла маса "Етикетиране "Без ГМО", която представи позициите на Сдружение АГРОЛИНК и „За земята“ за етикетирането „Без ГМО“ в проекта на новия закон на храните. Ивайло Попов представи ситуацията за контрола на ГМО в България, а Светла Николова - законовите норми в другите европейски страни по отношение на етикетирането "Без ГМО" на продукти от животински произход - месо, яйца, колбаси, мляко и млечни продукти. Участниците в кръглата маса се съгласиха за въвеждането на стандарти за етикетиране „Без ГМО“ по модела на Германия и Австрия. Общата позиция на НПО, браншови организации и бизнеса в лицето на супермаркети и производители при представянето на закона за храните в Народното събрание би улеснило създаването на наредба към закона за храните, която да регламентира производството и контрола върху животински продукти без ГМО.

Справедливостта по веригата на доставки в България

on .

SupermarktНа 8 юни Сдружение АГРОЛИНК организира първата дискусия в България по темата кой носи отговорност за справедливите доставки в супермаркетите .

Кръглата маса даде възможност да се отговори на въпроси за отговорността на фирмите по цялата верига за доставки - от производителя на суровините до поведението на потребителите. Икономисти, представители на супермаркет, държавни институции, браншови организации и НПО представиха общата картина на политиките и отношението на българските супермаркети към устойчивата и справедива търговия.

Справедливи ли са супермаркетите? А новият закон за храните?

on .

man in_supermarketУважаеми дами и господа,

Отговорността на модерната търговия по цялата верига за доставки, включително и от развиващите се страни, е изключително важна за съвременния свят. Тази отговорност включва всички по веригата - от производителя на суровините до поведението на потребителите.

Ние от сдружение АГРОЛИНК разбираме отговорността като социална, икономическа и екологична, със справедлив баланс за съществуването на съвременния и бъдещия свят. Супермаркетите имат решаваща роля за постигането на устойчиво развитие. Ние бихме искали да съставим обща картина на политиките и отношението на българските супермаркети към устойчивата и справедлива търговия. Такова допитване се прави за пръв път в България. Нашето допитване е част от общоевропейско изследване на политиките на големите вериги супермаркети по темата в рамките на проекта „Подкрепа за устойчиви европейски собствени марки на веригите супермаркети като ключов двигател за Европейската година за развитие и след нея“, финансиран от ЕК по програма EuropeAid. Ще представим обобщените резултати на Кръгла маса на 8 юни 2017 г. от 9:00 часа в Център за култура и дебат „Червената къща“, на която каним всички заинтересовани страни – супермаркети, представители на държавни институции, граждански организации, медии.

Нови доказателства за туморни образувания открити в изследвания за глифозат

on .

Roundup 2017За първи път независими анализи в напълни конфиденциални данни изпратени от индустрията до ЕС за преиздаване на лиценза за глифозат показват, че EFSA и ECHA (европейските центрове за безопасност на храните) са пропуснали в техните анализи да идентифицират няколко случая на тумори и рак след приемане на храни, получени с този химикал. Наистина е време данните да бъдат показани напълно и науката да може да направи своите заключения.
Спорид Christopher Portier, водещ специалист по екологично здраве и карцегенност, който активно подкрепяше оценката на IARC – обществената агенция, представила научни изследания за токсичността на глифозата по време на дебата за подновяване на лиценза на хербицида в ЕС обяви некоретността на Европейските центрове за безопасност.

Tрибуналът Монсанто

on .

monsanto tribunalTрибуналът Монсанто е международна инициатива на гражданското общество загрижено за заплахата на човешките права и екоцида. Видни съдии чуха свидетелските показания на жертви и експерти. Следвайки процедурите на международния съд  в Хага на 18 април те представиха официалното становище на трибунала.
В него се заключава, че дейностите на Монсанто имат отрицателно въздействие върху основни човешки права. Освен необходимостта от по-добро регулиране, има нужда от защита на жертвите на мултинационалните корпорации. Допълнително е необходима промяна на международния закон за по-добро опазване на околната среда и криминализиране на екоцида.