AGROLINK

ЩЕ СЕ РАЗРЕШИ ЛИ ГЛИФОЗАТА? ВИДЕО – "ДА СПРЕМ ГЛИФОЗАТА"

stop-glyphosateПредстои важно решение на Апелативната комисия дали да се продължава използването на глифозата за следващите 10 години. Вижте призива на много европейски организации: с български субтитри: https://rumble.com/v3vylpv-235081075.html

 Моля, разпространявайте!

 „Да спрем глифозата“

 на английски език (без български субтитри):

https://www.youtube.com/watch?v=IcXXM6L2cEk

Становище на Коалиция “За да остане природа в България” относно предложението на ЕК за нов регламент за растенията, получени чрез нови геномни техники и произведените от тях храни и фуражи (изменящ Регламент (EС) 2017/625)

 
stop-ngt-0
София, 18.09.2023
На 05.07.2023 Европейската комисия публикува законодателното си предложение за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения - нови ГМО или така наречените "нови геномни техники" (НГТ).

ДОБРА НОВИНА! ЕС прие новата си стратегия "Търговия за всички"

Sustainable development_GoalsЕС прие новата си стратегия "Търговия за всички", която отразява ангажимента на ЕС да преследва целите на устойчивото развитие чрез своите търговски политики. През юни в Брюксел бе проведена дискусия за начините, по които могат да се укрепят стандартите за устойчивост и правата на човека в изпълнението на търговската стратегия на ЕС.