Цената

Защо органичната храна е по-скъпа?

Известно е, че истинската цена на конвенционалните хранителни продукти не е цената на която те се продават на пазара. Има доказателства, че цената на органичните продукти по-точно отразява истинската цена при производство им поради:

  • Конвенционалните продукти носят в себе си скрити разходи като замърсяване на питейни, напоителни и производствени води, пестицидни замърсявания в самите продукти и др., които в крайна сметка се заплащат от данъците на обществото.
  • По-високите стандарти при отглеждане на животни и защита на природата, неминуемо означават че производството на органични продукти е по-скъпо.
  • Поради увеличаване на търсенето и производството на органични продукти в необходимия мащаб, органичните производители и преработватели ще са в състояние да предложат по-конкурентни цени на пазара.