Консултации

АГРОЛИНК подпомага земеделските производители, които желаят да преминат към органично земеделие чрез:

 • Достъп до качествена информация за устойчиво земеделие, което отчита и икономическите реалности
 • Консултации за преход към органично земеделие
 • Решения, които са гъвкави и са съобразени с всяка индивидуална ситуация

Вашите въпроси

Какви са предимаствата на органичното земеделие?
Какви промени трябва да направя?
Какви нови възможности ще ми донесе органичното земеделие?
Какви възможности за сертификация имам?
Каква работа е необходима в органичната ферма?
Какви са пазарните възможности за органичните продукти?

Нашите услуги

 • Цялостен анализ на сегашната ситуациа на вашето стопанство.
 • Развитие на цялостна концепция за органично управление на вашето стопанство и подкрепа по време на преходния период.
 • Проекти по Програма САПАРД и други български и международни програми
 • Информация и обучение за органични технологии в растениевъдството и животновъдството.
 • Подкрепа в управлението и маркетинга. Намиране на купувачи на вашите продукти.
 • Участие в национални и международни изложения.
 • Информация и подкрепа относно сертификация и контрол.
 • Информация за най-новите елементи в законодателството в областта на органичното земеделие.

Свържете се с нас

Органичното земеделие е мултифункционална система, която включва всички аспекти на вашето стопанство. Нашият консултант ще работи с вас за да намери подходящото решение за вас. Освен консултанта, който ще работи за вашето стопанство, ние ви предлагаме обучение за различните аспекти на органичното земеделие. Ако вие планирате да преминете към органично производство или просто искате да сте добре информирани, свържете се с нас!