България е все още без решение по забраната на ГМО

on .

Corn-GMO-Corp България е все още без решение по забраната на ГМО

Девет страни вече забраниха ГМ сортове царевица, а България все още не се е възползвала от възможността за забрана на ГМ култури на географски принцип според новия Европейски регламент. От 2.04 до 3.10.2015 страните-членки на ЕС имат възможността да заяват чрез официално становище до Европейската комисия забрана за отглеждане на генетично модифицирани култури на територията на страната.Това право е дадено на всяка страна членка на ЕС с директива 2015/412 или Регламент No 1829/2003 и срокът за изпращане на официалното становище до ЕК е 3-ти октомври 2015.


Като отчитаме политиката на правителството за страна без ГМ култури, спазване на ограничителните клаузи на Закона за ГМО, решението на Министерския съвет от 25.06.2014 за забрана за отглеждането на генетично модифицирана царевица MON 810 на територията на България, оставаме обезпокоени от незаявената позиция на правителството, свързани с възможността за забрана на ГМ култури, предоставена от директива 2015/412 и Регламент No 1829/2003.
Светла Николова от Сдружение АГРОЛИНК и Коалиция „За да остане природа в България“ напомня, че: аргументите на МЗХ досега бяха, свързани с поддържането на чист генофонд и генетични линии на български сортове царевица, наличието на рискове при използване на ГМО царевица, свързани с нарушаване на биоразнообразието на страната, и заплахи за селектираните местни сортове царевица и изменения на генетичния фонд на царевицата в страната.
Забраната на ГМ царевица MON810 през 2011 бе приета след едни от най-големите прояви на гражданското общество в България през 2010 – множество демонстрации, протести, събития и акции.
97% българите са на мнение, че България трябва да продължи да отстоява, включително и пред Европейския съюз, съществуващите забрани за отглеждане на ГМО на нейна територия. Това показа последното изследване на общественото мнение, проведено от НЦИОМ през 2010. Тези нагласи не са променени.
9 страни досега са подали към ЕК официалните си становища за забрана на различни ГМ сортове царевица: Австрия, Италия, Франция, Германия, Северна Ирландия, Шотландия, Литва, Гърция, Латвия, Унгария. Към тях скоро ще се присъединят Люксембург и Уелс.
България не е списъка на тези страни и смятаме, че правителството на България може да го направи в срока до 03.10.2015.
Коалицията напомня, че забраните могат да бъдат за следните  сортове царевица: MON810, 1507, 59122, Bt11, Bt11xMIR604xGA21, GA 21, MIR604, 1507x59122.
Очакваме в срок до 02.10.2015 официалното становище на многократното заявявяваната воля и политика на правителството на България за забрана на ГМО в страната.

За контакти:
Д-р инж. Светла Николова, Председател на Сдружение АГРОЛИНК, тел. +359 888359239, svetla.nikolova (at) agrolink.org

Илиян Илиев, ОЦОСУР, Варна, iliyan.ivanov.iliev (at) gmail.com

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

 

  pdfPress_zabrana_GMO_09_2015.pdf

*Източник снимка: peoplecleaner.com

press2015 1
press2015 2