На 14 и 15 януари в Берлин се проведе втората конференция „Региони без Генетично модифицирани организми”

on .

200603291722450.novina5Събитието се организира по времето на Зелената седмица – традиционното изложение на земеделски продукти и храни. Конференцията предизвика голям интерес с участието на повече от 240 представители на неправителствени организации, държавни институции, региони, общини, провинции, научни институти от Европа, Япония, САЩ, Канада, Индия, Русия. Участниците изслушаха с огромен интерес позициите на различните страни.

200604041707170.novina-5-1Г-н Адре Рупрехтер от Министерството на земеделието на Австрия представи позицията на Австрия да предизвика европейски дебат с участието на всички страни – учени, производители, потребители, държавни и неправителствени организации – за бъдещето на генно инженерните продукти и храни.

Г-н Йозеф Штокингер – министър на земеделието на Долна Австрия заяви, че регионът ще отстоява позицията да бъде регион без генетично изменени продукти, за да запази възможностите за устойчиво развитие за туризма, земеделието и традициите на Долна Австрия и доброто й име на европейска туристическа дестинация.

Фабио Боскалери от името на Министъра на земеделието на Тоскана, Италия разказа за дългосрочната визия на Италия за страна на качествени храни, която иска да запази реномето на италианскта кухня, разнообра зието на италианските земеделски продукти, голяма част от които са регистрирани като запазена марка и местно производство.

Всички участници очакваха с интерес да чуят г-н Поланецки, зам председател на Сейма на Мазовецкото воеводство за движението на областите в Полша, 16 от всички 17, които са се обявили като територии без ГМО. Силната позиция на Полша влияе върху всички останали страни членки на Европа, тъй като Полша е една страните с най-голям дял на земеделието сред целия Европейски съюз.

Габриеле Фридрих даде примера на област Мюнхен и града за развитието на земеделието без ГМО и запазването правата на потребителите да избират продуктите за своята трапеза.

Най-силно бе представянето на Хансйорг Валтер, член на Парламента на Швейцария, Председател на Съюза на фермерите. На 27 ноември миналата година Швейцария след проведен референдум обяви мораториум за 5 години за отглежданата но ГМО култури. Въпреки, че Швейцария не е член на ЕС, това дава голямо отражение върху позицията страните членки. Под президенството на Австрия се очаква засилен дебат и засилено анти-ГМО движение в Европа.

Дискусиите на 17.01 след обяд бяха органзирани в различни паралелни семинари: законодателство, отглеждане на ГМ култури през 2006, фуражи без ГМО, защитени територии и биоразнообразие, научен подход към „съвместното съществуване” между ГМО и не-ГМО култури.

Д-р Светла Николова представи кампанията на НПО, дебата за ГМО в България. Участницити научиха силни позиции на българския закон за ГМО относно опазването на защитените територии и органичните стопанства в страната от замърсяване с ГМО.

Късните часове на конференцията бяха посветени на последните научни изследвания в областта на ГМО. Известни специалисти от университети и изследователски институти от Германия, Великобритания и Швейцария представиха последните изследвания за ГМО и проблемите свързани със замърсяването на съседните полета, въздействието на генното инженерство върху хранителната верига – насекоми, птици, върху живота в почвата. Представена бе статистика на инцидентите през последните години и 2005, свързани с освобождаването на ГМО в околна среда в Европа и света. Само през 2005 са установени 117 в Европа, от тях 35% са свързани с ГМ царевица.

На 17 януари сутринта участниците отново работиха в различни паралелни семинара: науката за бъдещото на земеделието, замърсяване и опрашване с ГМ култури, опазване на семената, политиката на ЕС. След това слушателите в обща дискусия чуха мнението на големите вериги магазини като Тегут – Германия, Кооп – Италия, както и позицията на бизнеса. Заключителната част включваше представянията на Международната федерация на потребителите, Асамблеята на европейските региони - мрежа на местните правителства, обявили се за територии, свободни от ГМО.

Конференцията завърши с прожекция на филма: „Ние храним света” и дискусия водена от бившия министър на земеделието на Германия Ренате Кюнаст.